Blomqvist: Regeringens tidtabell för vårdreformen är orealistisk

Jag förstår inte annat än att landskapet tvingas koncentreras vården till några få orter och inskränka serviceutbudet.

Regeringen presenterade på torsdagen lagförslaget för en vårdreform. Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist ser stora problem med reformen.

− Tidtabellen för reformen är helt orealistisk, mer tid behövs. Riksdagen kan inte driva igenom lagstiftningen före sommaren bara för att regeringspartierna börjar få kalla fötter. Det är betydligt viktigare att finländarna får en genomtänkt och väl avvägd lagstiftning än att reformen jäktas igenom, säger Thomas Blomqvist.

Blomqvist anser att regeringen officiellt måste höra EU-kommissionen för att försäkra sig om reformen är i samklang med EU:s konkurrenslagstiftning.

− Vi ska inte göra onödigt arbete vilket det kan tänkas bli om EU-kommissionen ger tummen ned, säger Blomqvist.

Svenska riksdagsgruppen anser att inbesparingsmålet med hela reformen saknar täckning och speciellt beträffande 300 miljoner euro för Nylands del är det helt orealistiskt.

− Det här kan få förödande konsekvenser. Jag förstår inte annat än att landskapet tvingas koncentreras vården till några få orter och inskränka serviceutbudet. Det kan SFP inte acceptera, anser Blomqvist.

Rehn-Kivi: HPV-vaccinet som jämlikt skydd för både flickor och pojkar

Det är viktigt att värna om att HPV-vaccinets täckning är tillräckligt hög och att vi skyddar både flickor och pojkar från cancer som orsakas av papillomviruset, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs föregående artikel

Henriksson sotesta: Hallituksen tavoitteet eivät täyty talouspolitiikan osalta

För mig är det fullständigt obegripligt att regeringen talar om ”så långt möjligt” när det gäller tryggandet av språkliga rättigheter.

Läs följande artikel