Henriksson: En ordentlig kursändring behövs i regeringens asylpolitik

Henriksson är mycket oroad över att en sjubarnsfamilj i Lovisa hotas av utvisning till Irak.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver en ordentlig kursändring i regeringens asylpolitik.

− Återinför humanitärt skydd, som grund för uppehållstillstånd som den nuvarande regeringen avskaffade. Förbättra asylprocessen, så att den asylsökandes rätt till biträde genast i början av processen stärks, och se över inkomstgränserna då det gäller uppehållstillstånd på basen av arbete, säger Henriksson. 

Henriksson är mycket oroad över att en sjubarnsfamilj i Lovisa hotas av utvisning till Irak. Det är en lättnad att utvisningen stoppades av förvaltningsdomstolen igår, men ännu kan familjen inte helt andas ut.

– Fallet i Lovisa visar med all tydlighet att regeringens asylpolitik gått snett. Vi kan inte skicka varken barn eller andra människor  till osäkra förhållanden. Regeringen bör ta på största allvar den oro som UNHCR:har uttryckt för att Finland sänder tillbaka asylsökande till sina hemländer som de har flytt i från – trots att de behöver skydd. 

– Den fina folkrörelse som uppstått i Lovisa är ett klart tecken på att finländarna har fått nog av regeringens omänskliga asylpolitik.  Jag gläds över det engagemang, den medmänsklighet och vilja att hjälpa människor i nöd som finns i folkrörelsen. Samtidigt borde regeringen dra sina slutsatser. Jag hoppas den nya inrikesministern Kai Mykkänen nu agerar, säger Henriksson.

Henriksson stöder också riksdagsledamöterna Eva Biaudets och Emma Karis förslag om en oberoende granskning av Migris verksamhet.

 

Skolan behöver arbetsro och resurser

Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: HPV-vaccinet som jämlikt skydd för både flickor och pojkar

Det är viktigt att värna om att HPV-vaccinets täckning är tillräckligt hög och att vi skyddar både flickor och pojkar från cancer som orsakas av papillomviruset, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Läs följande artikel