Rehn-Kivi i interpellationsdebatten: Vårdreformen måste fås i mål

Riksdagen har idag fört en interpellationsdebatt om den kommande vårdreformen. I Svenska
riksdagsgruppens gruppanförande försvarade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) reformen och betonade att den nu föreslagna modellen är avsevärt mycket bättre än de tidigare förslagen.

– Det är ingen hemlighet att finansieringsfrågan har varit svår för SFP. Men finansieringsbasen är nu mångsidigare tack vare partiet. Modellen tar bättre hänsyn till utmaningarna i de växande regionerna, tvåspråkigheten, samerna och skärgårdens ställning, säger Rehn-Kivi.

Den nu föreslagna modellen omfattar ett tak för nedskärningarna, både på kommunnivå och inom välfärdsområdet och kommunerna kompenseras för förlusterna. Med tanke på hela Finlands befolkning och ekonomi är reformen nödvändig.

– Nästan alla internationella kreditvärderingsinstitut anser att strukturreformer är nödvändiga för att Finlands kreditvärdighet ska bestå. En uppmaning att slutföra reformen finns också i nästan alla rekommendationer som hänför sig till den ekonomiska politiken. Rekommendationerna från till exempel kommissionen och Europarådet omfattar social- och hälsovården regelbundet, säger Rehn-Kivi.

 

Eva Biaudet fortsätter som SFP:s partifullmäktigeordförande

Svenska folkpartiet valde under sin partidag 30.5 ett nytt partifullmäktige.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Viktigt att utveckla sjöbevakningens närvaro i skärgården!

På tisdag publicerade Åbo Underrättelser en artikel om att Hitis sjöbevakningsstationen hotas av nedläggning. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist är bekymrad över nyheten och betonar vikten av myndigheternas närvaro ute i skärgården.

Läs följande artikel