Rehn-Kivi: Lättillgänglig service skapar trygghet

Social- och hälsovården står inför en stor förändring i kommunerna. SFP vill att patienten även i fortsättningen står i fokus och att servicen finns nära kommuninvånarna. Det fungerande samarbetet mellan olika aktörer och yrkesgrupper ska fortsätta och utvecklas i framtiden.

– Varje invånare har rätt till så väl en fungerande hälso- och sjukvård som en kvalitativ äldreomsorg den dag det behövs. När du blir sjuk ska du enkelt och snabbt få vård. För att social- och hälsovården i kommunen ska fungera på bästa möjliga sätt behövs privata och tredje sektorn som komplement till den offentliga vården. Servicesedlar borde användas mer omfattande i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för att förkorta vårdköerna, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Alla har rätt till en värdig ålderdom. För SFP är en högklassig äldreomsorg är en hederssak. 

– Den pågående coronaepidemin har ökat den redan rådande ensamheten bland äldre. Ensamheten är ett stort samhälleligt problem som inte enbart drabbar äldre utan även unga. Detta problem måste vi ta itu med, säger Rehn-Kivi.

– Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion när det gäller att följa med seniorernas funktionsförmåga, hälsa och välmående, fortsätter Rehn-Kivi.

Den ökande användningen av droger är ett mycket oroväckande fenomen. För att stödja både missbrukare och deras familjer behövs ett brett utbud av olika tjänster och vårdformer. Vi vill se flera lågtröskelmottagningar, mera stöd till familjer och ett större multiprofessionellt samarbete mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen.

 

Veronica Rehn-Kivi gästar SFP-studion onsdag 3.3 kl. 17 för att diskutera hälsovård och ungas välmående. Programmet sänds på SFP:s facebook-sida.

Carolina Nordling utsedd till specialmedarbetare för minister Blomqvist

Carolina Nordling har kallats till specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: HPV-vaccinet kan utrota livmoderhalscancer

Idag den 4 mars firas den internationella HPV-dagen för att uppmärksamma papillomviruset. I Finland har HPV-vaccinet erbjudits jämlikt för både flickor och pojkar sedan förra hösten, i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Men täckningsgraden har förblivit låg och de regionala skillnaderna är stora. För att vi i Finland ska kunna bli av med papillomviruset helt och hållet måste vaccinationstäckningen vara tillräckligt hög, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, ordförande för riksdagens vaccingrupp och som aktivt arbetat för pojkarnas rätt till HPV- vaccin.

Läs följande artikel