Rehn-Kivi: HPV-vaccinet kan utrota livmoderhalscancer

Idag den 4 mars firas den internationella HPV-dagen för att uppmärksamma papillomviruset. I Finland har HPV-vaccinet erbjudits jämlikt för både flickor och pojkar sedan förra hösten, i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Men täckningsgraden har förblivit låg och de regionala skillnaderna är stora. För att vi i Finland ska kunna bli av med papillomviruset helt och hållet måste vaccinationstäckningen vara tillräckligt hög, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi, ordförande för riksdagens vaccingrupp och som aktivt arbetat för pojkarnas rätt till HPV- vaccin.

Målsättningen för EU:s plan mot cancer är att vaccinera minst 90 procent av flickorna och att öka på pojkarnas vaccinationer markant tills slutet av 2030. Målsättningen är att bli av med livmoderhalscancer och andra cancerformer som orsakas av HPV. 

– Att vaccinera sig är en av de bästa förebyggande åtgärderna vi har. Finland bör ha som målsättning att öka både flickornas och pojkarnas HPV-vaccinationstäckning i enlighet med EU:s plan. Vaccinet förebygger sjukdomar som HPV orsakar och räddar mänskoliv. Vi har i Finland gett kvinnor möjligheten till screening för att bekämpa bland annat livmoderhalscancer, men HPV testas inte för män. Mun- och halscancer som förorsakas av papillomvirus har ökat oroväckande bland unga män. Papa-prov och andra screeningar kan ändå inte jämföras med vaccin. Med test får man reda på huruvida en person redan insjuknat, men med vaccin kan vi motarbeta insjuknandet helt och hållet, säger Rehn-Kivi. 

HPV, dvs humant papillomvirus är väldigt vanligt och ungefär åtta av tio får en smitta under sitt liv. Bra hygien skyddar inte för HPV. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, är det bästa sättet att skydda sig mot HPV att vaccinera sig.  

I Finland har man erbjudit HPV-vaccin för flickor sedan 2013 som del av det nationella vaccinationsprogrammet. Pojkarnas vaccinationsprogram påbörjades hösten 2020. Skrivningen om att utvidga vaccinationsprogrammet för att jämlikt beakta både flickor och pojkar finns i det nuvarande regeringsprogrammet. 

Rehn-Kivi: Lättillgänglig service skapar trygghet

Social- och hälsovården står inför en stor förändring i kommunerna. SFP vill att patienten även i fortsättningen står i fokus och att servicen finns nära kommuninvånarna. Det fungerande samarbetet mellan olika aktörer och yrkesgrupper ska fortsätta och utvecklas i framtiden.

Läs föregående artikel

Niklas Guseff ställer sig till förfogande för SFP i Åbo i kommunalvalet

Niklas Guseff vill ställa upp på Svenska folkpartiets lista i kommunalvalet i Åbo.

Läs följande artikel