Rehn-Kivi och Wickström gläds över att en lösning om Kårkullas framtid hittats

SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glada då en lösning i frågan om Kårkullas framtid har hittats.

Samkommunen Kårkulla har upphört i och med att man överfört social- och hälsovården till de nya välfärdsområdena, men verksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att fortsätta i de tvåspråkiga välfärdsområdena och i Helsingfors. Avsikten är att inte splittra de nu fungerande expert-teamen. Man vill istället ge dem möjlighet att arbeta med de klienter de har idag genom avtal mellan välfärdsområdena. Kårkullas nuvarande personal blir en del av de tvåspråkiga välfärdsområdenas och  Helsingfors personal. 

Därutöver kommer en del av tjänsterna att köpas av Egentliga Finland där en del av Kårkullas tjänster förblir. 

Rehn-Kivi och Wickström påpekar att det inte såg ut såhär ännu under våren. Då gick tjänstemannaberedningen åt ett håll som skulle ha överfört också den svenskspråkiga specialomsorgen i Nyland till HUS. Det här var tvärtemot det som står i lagen om ordnandet av specialomsorg och i paragrafen om Kårkulla. I lagen nämns de avtal som de tvåspråkiga välfärdsområdena ska uppgöra för att trygga att den svenskspråkiga servicen, som Kårkulla hittills haft hand om, kan fortsätta. Enligt lagen är det ett obligatorium att göra upp dessa avtal.

En del experttjänster och svenskspråkig specialvård kommer att köpas av HUS. Den finska motsvarigheten till Kårkulla, Eteva, upplöses och ingår i HUS efter årsskiftet.

– Det är otroligt fint att vi nu fått skeppet att svänga i den här viktiga frågan. Avsikten med skrivningarna i lagen är ju att garantera att de svenskspråkiga personerna med intellektuell funktionsnedsättning fortsättningsvis får service och vård på sitt modersmål. För den här gruppen är det extra viktigt med genomgående kommunikation på det egna språket. Då både klientelet är litet och experterna inom detta område är få, har vi inte råd att splittra de fungerande svenskspråkiga expert-teamen. Våra diskussioner för att övertyga de ansvariga tjänstemännen om vikten av detta har nu gett resultat, säger Rehn-Kivi

–  SFP har på ett brett plan arbetat för att trygga Kårkullas viktiga arbete. Avsikten är nu att överföringen av Kårkullas verksamhet till välfärdsområdena ska medföra så litet förändringar som möjligt, men samtidigt är förhoppningen att de svenskspråkiga tjänsterna ska kunna utvecklas och hålla samma nivå som den finska servicen, säger Henrik Wickström.

Henriksson: Långsiktigt arbete behövs för samernas språkliga rättigheter

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson understryker i samband med den samiska språkveckan vikten av långsiktigt arbete för samernas språkliga rättigheter.

Läs föregående artikel

Henriksson: Vi behöver mera språkbad i Finlands skolor

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson höll festtalet då Alma daghem och Språkbadsskolan-Kielikylpykoulu invigdes i Jakobstad på lördagen.

Läs följande artikel