Henriksson: Vi behöver mera språkbad i Finlands skolor

Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson höll festtalet då Alma daghem och Språkbadsskolan-Kielikylpykoulu invigdes i Jakobstad på lördagen.

-Jakobstad har långa traditioner inom småbarnspedagogiken och det är med glädje jag konstaterar att staden fortsätter att utveckla verksamheten. Med en högklassig språkbadspedagogik, som börjar i femårsåldern och fortsätter hela grundskolan, visar Jakobstad exempel hur språkinlärningen görs både naturlig och rolig genom att låta språkgrupperna komma i kontakt med varandra. Jag har ofta glädjen att lyfta fram Språkbadsskolan i nationella sammanhang som ett exempel på ett synnerligen lyckat sätt att erbjuda språkbad på både finska och svenska, sade Henriksson.

– För att främja språkinlärning och en positiv attityd till andra språk kan vi göra mycket. Det är oerhört viktigt att vi främjar kontakterna mellan språkgrupperna redan från ung ålder, bland annat genom att etablera verksamhet med vänklasser och besök av företrädare för olika språkgrupper inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Samtidigt är det också av stor betydelse att vi utvidgar språkbad och språkduschar, sade Henriksson

– Språkbadsverksamheten är ett utmärkt sätt att främja både språkkunskaper och förståelsen för andra språk och andra kulturer. Språk öppnar dörrar och språkkunskaper erbjuder upplevelser, jobbmöjligheter och inkluderar.  Det är glädjande att Jakobstad är en av föregångarkommunerna i vårt land när det gäller att bedriva och utveckla språkbadsverksamheten. Språkbadet är inte viktigt enbart ur lokal synvinkel, utan också ur ett nationellt perspektiv, konstaterade Henriksson

Både Alma daghem och Språkbadsskolan inledde verksamheten i sina nya utrymmen redan år 2020, men invigningsfesten har skjutits upp på grund av pandemin.

Rehn-Kivi och Wickström gläds över att en lösning om Kårkullas framtid hittats

SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glada då en lösning i frågan om Kårkullas framtid har hittats.

Läs föregående artikel

Wickström: Företagen får inte glömmas i vinter

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att företagen inte lämnas ensamma i vinter då energipriserna räknas bli rekordhöga. Wickström är orolig för att flera företag inte klarar av den förutspådda svåra vintern. Enligt honom behöver företagen nu signaler om hur staten tänker stödja företagen.

Läs följande artikel