Rehn-Kivi: Tilläggsresurserna inom äldreomsorgen bör läggas på personalen

Riksdagen har idag debatterat valperiodens sista tilläggsbudget. I tilläggsbudgeten föreslås tilläggsanslag till äldreomsorgen och framför allt dess övervakning.

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi gläds åt den nödvändiga tilläggssatsningen men förvånas över att den bara riktas till personalresurser inom övervakningen och inte alls till själva vårdarbetet.

– Tyvärr har det visat sig att vissa vårdbolags attityder och egenkontroll inte fungerar och denna tilläggssatsning är därför verkligen välkommen. Men att satsa alla resurser på övervakningen och undgå problemet med personaldimensioneringen är ansvarslöst. Förutom att vi bör ha en personaldimensionering på 0,7 måste vi också ha tydliga kvalitetskriterier på vården. Vi behöver en tillräckligt stor satsning som rättar till de brister som uppdagats inom äldrevården, säger Rehn-Kivi.

– För att vårt samhälle ska fungera måste vi kunna förlita oss på att bestämmelserna inom äldreomsorgen följs av alla tjänsteaktörer och att aktörerna handlar enligt välfärdssamhällets etiska regler och lagens bestämmelser. De som vårdas har olika vårdbehov – lättare eller tyngre – men för de olika behoven behövs det hjälpande händer, lyssnande öron och iakttagande ögon. Därför är det nu ytterst viktigt att resurserna läggs på att garantera tillräcklig och kunnig vårdpersonal för våra äldre, säger Rehn-Kivi.

 

Andra stadiets utbildning ska vara avgiftsfri


Ojämlikheten inom utbildningen är ett växande problem. Hemmets socioekonomiska bakgrund påverkar barnens skolgång i allt större utsträckning och den här utvecklingen måste stoppas.

Läs föregående artikel

Kaj Lindqvist ställer upp i Nyland för SFP


Kaj Lindqvist, ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

Läs följande artikel