Kaj Lindqvist ställer upp i Nyland för SFP

Kaj Lindqvist, ordförande för kommunstyrelsen i Sibbo, ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Nyland.

Lindqvist är nu pensionär, och har tidigare arbetat som utbildningschef på Finlands Kommunförbund, så han känner kommunsektorn och lagstiftningen som berör kommunerna.

– Jag anser att kommunerna också i framtiden borde ansvara för och få producera närservice inom social- och hälsovården. Både äldreomsorgen och hemvården behöver mer resurser. I Finland satsar vi idag cirka 3700 euro per invånare på social- och hälsovård, medan motsvarande summa till exempel i Sverige är över 20 procent högre per invånare. Det är en bra målsättning att vi ska kunna bo hemma så länge som möjligt, men samtidigt måste det finnas tillräckligt med olika former av serviceboende, säger Lindqvist

– Jag önskar bevara den nordiska välfärdsmodellen och det behövs satsningar på hälsovård, utbildning, familjepolitik och innovation. Arvsskatten för bland annat bröstarvingar borde slopas såsom man gjort i Sverige och jag är emot planerade vägtullar i huvudstadsregionen, säger Lindqvist.

SFP behövs i regeringen och jag vill med min kandidatur bidra till ett gott valresultat för partiet.

Rehn-Kivi: Tilläggsresurserna inom äldreomsorgen bör läggas på personalen

Riksdagen har idag debatterat valperiodens sista tilläggsbudget. I tilläggsbudgeten föreslås tilläggsanslag till äldreomsorgen och framför allt dess övervakning.

Läs föregående artikel

SFP vill minska barnfattigdomen och förebygga marginalisering bland unga

Utslagning av unga är både en personlig tragedi och en kostnad i miljonklassen för vårt samhälle. Varje utslagen ungdom är en för mycket, därför vill SFP se mångsidiga åtgärder, både omedelbara och mer långsiktiga. Vår utgångspunkt måste vara att ingen lämnas utanför.

Läs följande artikel