Rehn-Kivi vald till vice ordförande för styrelsen i Västra Nylands välfärdsområde

Veronica Rehn-Kivi, fullmäktige- och styrelseledamot i Västra Nylands välfärdsområde och fd riksdagsledamot, sfp, blev i går på fullmäktigemötet i Högfors vald till andra viceordförande för områdesstyrelsen. Hon efterträder Henrik Wickström, sfp, som valt att fortsätta som medlem i styrelsen.

⁃ Jag tar ödmjukt och tacksamt emot det viktiga uppdraget. Som medlem av presidiet har jag större möjligheter att påverka ärendena som tas upp på agendan och får också en bättre insyn i dem att dela med mej med den övriga sfp-gruppen. Då jag beslöt att inte ställa upp i riksdagsvalet var en av orsakerna att jag vill ha mera tid för förtroendearbetet inom välfärdsområdet och för lokalpolitiken. Det har jag nu möjlighet att fullfölja, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi är väl medveten om krisen inom vården och vill hitta lösningar för att försnabba den första kontakten med vården. Köerna till hälsocentralerna är långa och återuppringningssystemet är helt stockat på många håll. En av Rehn-Kivis käpphästar har varit satsningar på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet som minskar på vårdbehovet och onödiga och dyra ingrepp.

⁃ Då välfärdsområdet nu gör upp sin servicestrategi vill jag att de förebyggande satsningarna tydligt syns i strategin. Det ska vara lättare att få information och rådgivning i förebyggande och hälsofrågor. Här är samarbetet med kommunerna mycket viktigt. Vi behöver starka mödra-, barn- och familjerådgivningar, trygga seniorrådgivningar och låg tröskel för att få hjälp då den mentala hälsan sviktar. Bara så kan vi på lång sikt förhindra att kostnaderna skenar iväg. Jag hoppas jag kan bidra till att vända skeppet åt rätt håll, säger Rehn-Kivi.

Eva Biaudet fortsätter som ordförande för SFP:s partifullmäktige

Riksdagsledamot Eva Biaudet fick fortsatt förtroende att leda SFP:s partifullmäktige. Till vice ordförande valdes Kristian Rehnström från Vanda. Partifullmäktige utsågs av partidagen i Tammerfors under veckoslutet. Parifullmäktiges ordförande och vice ordförande väljs av partifullmäktigemedlemmarna.

Läs föregående artikel

Henriksson: Nu skapar vi förutsättningar för Finland att förnya sig

Regeringssonderare Petteri Orpo meddelade på torsdagen 15 juni att ett förhandlingsresultat har nåtts. I de sju veckor långa regeringsförhandlingarna deltog förutom Samlingspartiet även Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna.

Läs följande artikel