Resolution från SFP i Nylands kretsmöte 8.5.2019

Klimatförändringen och den stora invånarmängden påverkar oss alla i Nyland. Därför behövs satsningar som leder till bättre och miljövänligare privat- och kollektivtrafik.

SFP i Nyland kräver att förverkligandet av spårvägstrafik mellan östra Nyland och huvudstadsregionen framskrider i snabbt tempo. Det underlättar pendling i regionen och minskar beroendet av privatbilism för arbetsresor.

SFP i Nyland anser att kollektivtrafiken måste utvecklas i hela Nyland och biljettpriserna ska hållas på en sådan nivå att den utgör ett verkligt och hållbart alternativ. Det här förverkligas bäst genom att utvidga Helsingforsregionens trafik (HRT) att omfatta hela landskapet Nyland.

En del barn och unga mår dåligt och risken för social utslagning är en stor utmaning. För att undvika utslagningsrisken i vuxen ålder måste insatser för barns och ungas välmående göras nu. Barn under 13 år ska inte behöva vara ensamma. Ensamheten leder bland annat till att barnen känner sig otrygga och tillbringar timtal i sällskap med mobilspel och sociala medier utan vuxna i vardagen.

SFP i Nyland anser att kommunerna måste bygga upp ledd fritidsverksamhet som är tillgänglig för alla barn upp till 13 års åldern efter skoldagen och under skolornas lov.

Svenska folkpartiets röst måste höras i EU. SFP i Nyland uppmanar alla att rösta för en SFP-röst i Europaparlamentet i valet den 26 maj.

Dan Johansson ny kretsordförande för SFP i Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till kretsmöte i Svenskbacka skola i Kervo onsdagen den 8 maj. Kretsmötet valde Dan Johansson från Raseborg till ny kretsordförande.

Läs föregående artikel

SFP i Österbotten återvalde Martin Norrgård till kretsordförande

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Kronoby folkhögskola den 11 maj. Martin Norrgård från Vasa blev återvald som ordförande för kretsen. Till viceordförande återvaldes Brita Brännbacka-Brunell från Jakobstad och Henrik Antfolk från Kristinestad.

Läs följande artikel