SFP i Österbotten återvalde Martin Norrgård till kretsordförande

Svenska folkpartiet i Österbotten samlades till kretsmöte i Kronoby folkhögskola den 11 maj. Martin Norrgård från Vasa blev återvald som ordförande för kretsen. Till viceordförande återvaldes Brita Brännbacka-Brunell från Jakobstad och Henrik Antfolk från Kristinestad.

– Vi har ett historiskt bra riksdagsval bakom oss och kretsen har lyckats väl i sitt valarbete. Nu är det fullt fokus på EU-valet där en enda röst kan vara avgörande för att trygga vårt finlandssvenska mandat. Efter det finns det tid att lägga upp en strategi och forma framtiden för Österbotten. Vi vill fortsätta förstärka vår kustregion, från Kristinestad i söder till Karleby i norr, säger Norrgård.

Kretsmötet valde följande personer till SFP i Österbotten kretsstyrelse för kommande verksamhetsår:

Ordinarie                                                                Ersättare

2018–2020

1   Tor Nygård, Kaskö                                           Marcus Suojoki, Jakobstad

2 Jenny Häger, Nykarleby                                   Mikael Lindvall, Nykarleby

3 Lars-Erik Holmblad, Korsnäs                           Katarina Holmqvist, Korsnäs

4 Ulla-Maj Salin Korsholm                                  Kenth Nedergård, Korsholm

5 Marjo Österdahl, Närpes                                Matts-Erik Viklund, Närpes

6 Heidi Svartsjö, SvKf                                           Anna-Lena Kronqvist, SvKf

7 Christer Rosengren, Seniorerna                     Gunvor Skogman, Seniorerna

 

2019–2021

8 Kari Harju, Kronoby                                          Matias Torrkulla, Kronoby

9 Jan Ray, Larsmo                                                 Karita Nynäs, Larsmo

10 Bernhard Hjulfors, Pedersöre                     Yvonne Borgmästars, Pedersöre

11 Johanna Skarper, Vörå                                  Victor Ohlis, Vörå

12 Minna Söderholm, Malax                             Ann-Helen Ståhl, Malax

13 Jan-Ove Nyman, Karleby                               Carola Holmbäck-Puskala, Karleby

14 Mira Bäck, SU                                                  André Martinez, SU

Resolution från SFP i Nylands kretsmöte 8.5.2019

Klimatförändringen och den stora invånarmängden påverkar oss alla i Nyland. Därför behövs satsningar som leder till bättre och miljövänligare privat- och kollektivtrafik.

Läs föregående artikel

Ett välmående och inkluderande Österbotten

Resolution från Kretsmötet 11.4: För SFP i Österbotten är servicen på vårt modersmål central, oberoende vilken reform som genomförs. Svenskspråkiga förvaltningslösningar skapar förutsättningar för en vidareutveckling av det svenska språket och garanterar att vi även i framtiden har ett välfungerande tvåspråkigt land.

Läs följande artikel