Riksdagsledamot Henrik Wickström stiger åt sidan i SFP:s partiordförandeval

Riksdagsledamot Henrik Wickström meddelar att han inte längre står till förfogande till SFP:s nästa partiordförande. Wickström säger att han gjort sitt beslut efter diskussioner med partidagsdelegaterna.

– Jag vill tänka på SFP och ge nästa ordförande ett starkt mandat. Den här gången räcker inte stödet för mig, vilket jag respekterar. Partidagen gör alltid de rätta besluten. De senaste månaderna har varit betydelsefulla och det har känts viktigt att få ta del av SFP:s framtidsdebatt. Jag vill tacka alla partiaktiva för oförglömliga möten samt Anders Adlercreutz och Otto Andersson för en givande kamp. Nu går jag tillbaka till ledet och fortsätter mitt partiarbete och stöder den nya partiledningen i sitt utvecklingsarbete. Jag är alltid redo för förtroendeuppdrag inom partiet ifall partidagen så beslutar. Jag går nu min egen väg framåt, lyssnande på väljarna och SFP:arna, säger Wickström.

Minister Bergqvist i allmänpolitiska debatten på SFP:s partidag – ”Våra barn och unga lever i det samhällsklimat vi har skapat”

Under Svenska folkpartiets partidag i Helsingfors höll idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist ett kraftfullt tal om ungas välmående och vuxnas ansvar. Hon lyfte fram aktuella frågor och betonade vikten av att skapa en positiv och trygg miljö för unga, både i verkliga livet och på sociala medier.

Läs föregående artikel

Adlercreutz vald till Svenska folkpartiets nya partiordförande

Europa- och ägarstyrningsminister och tredje periodens riksdagsledamot Anders Adlercreutz har idag med 183 röster valts till ny partiordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i Helsingfors.

Läs följande artikel