Minister Bergqvist i allmänpolitiska debatten på SFP:s partidag – ”Våra barn och unga lever i det samhällsklimat vi har skapat”

Under Svenska folkpartiets partidag i Helsingfors höll idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist ett kraftfullt tal om ungas välmående och vuxnas ansvar. Hon lyfte fram aktuella frågor och betonade vikten av att skapa en positiv och trygg miljö för unga, både i verkliga livet och på sociala medier.

– I torsdags förde vi en viktig aktualitetsdebatt i riksdagen om hur våra barn och unga mår. Vi diskuterade bland annat ungas mentala hälsa, orörligheten bland barn och unga och regeringens åtgärder för att främja ungas välmående. En röd tråd i debatten var också behovet av att stärka framtidstron bland unga, sade Bergqvist.

Bergqvist pekade på det ansvar vuxna har när det kommer till att forma samhällsdebatten och skapa en trygg miljö för unga. Hon ifrågasatte om ledande personer verkligen överväger hur deras agerande påverkar de unga.

-Vi vuxna måste ta ett större ansvar för hur vi uttrycker oss i miljöer där barn och unga rör sig. Det här gäller såväl i det verkliga livet som i sociala medier. Vi borde alla ställa oss frågan: uttrycker jag mig så att jag vill att mina egna minderåriga barn läser det jag skriver?

I sitt tal tog Bergqvist också upp den ökande fysiska inaktiviteten bland både unga och vuxna, och varnade för de långsiktiga konsekvenserna av samhälle där vi rör på oss allt mindre.

-Vi har utvecklat vårt samhälle till att bli så bekvämt, att det istället för att förenkla vår vardag nu hotar både vår fysiska och psykiska hälsa, vårt hälsovårdssystem och till och med vår försvarsförmåga. I vår strävan efter bekvämligheter har vi helt glömt bort grunden till vårt välmående – vår fysiska funktionsförmåga, sade Bergqvist som i regeringen jobbar hårt för motionsfrämjande åtgärder.

Sandra Bergqvist avslutade sitt tal med en uppmaning till alla att reflektera över sitt eget beteende och ta ett större ansvar för att förbättra samhällets förutsättningar för barn och unga.

-Våra barn och unga lever i det samhälle vi har skapat. De är vi som är deras förebilder. Och de är vi som måste ta ett större ansvar över våra unga, avslutade hon.

Riksdagsledamot Henrik Wickström stiger åt sidan i SFP:s partiordförandeval

Riksdagsledamot Henrik Wickström meddelar att han inte längre står till förfogande till SFP:s nästa partiordförande. Wickström säger att han gjort sitt beslut efter diskussioner med partidagsdelegaterna.

Läs följande artikel