Adlercreutz vald till Svenska folkpartiets nya partiordförande

Europa- och ägarstyrningsminister och tredje periodens riksdagsledamot Anders Adlercreutz har idag med 183 röster valts till ny partiordförande för Svenska folkpartiet på partidagen i Helsingfors.

– Jag är enormt glad och tacksam för det stora stöd och förtroende som jag fick idag av partidagen, säger SFP:s nyvalda partiordförande Anders Adlercreutz

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som stött mig i ordförandekampanjen, och ett speciellt tack vill jag rikta till min familj för allt stöd.

– Nu finns en beställning på SFP:s politik. Då andra partier åker ut mot kanterna är vår spelplan är öppen. För att vi också i fortsättningen ska kunna stå upp för allt det som är viktigt för oss – ett öppet, tolerant samhälle och ett tvåspråkigt Finland – behöver vi ett starkt mandat av våra väljare och det ska vi ta sikte på. Nästa år har vi ett kommunalval och ett välfärdsområdesval och det jobbet börjar nu. 

I sitt tal tackade Adlercreutz sina medkandidater Otto Andersson och Henrik Wickström för en god kampanj och avgående partiordförande, SFP:s färska EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson för hennes åtta år som ordförande. 

Till SFP:s vice ordförande valdes Ramieza Mahdi, Silja Borgardsóttir Sandelin och Sandra Bergqvist.

Riksdagsledamot Henrik Wickström stiger åt sidan i SFP:s partiordförandeval

Riksdagsledamot Henrik Wickström meddelar att han inte längre står till förfogande till SFP:s nästa partiordförande. Wickström säger att han gjort sitt beslut efter diskussioner med partidagsdelegaterna.

Läs föregående artikel

Adlercreutz, Bergqvist och Strand SFP:s ministrar

Svenska folkpartiets partistyrelse och Svenska riksdagsgruppens samlades under tisdagsmorgon till möte för att ta beslut om SFP:s ministrar.

Läs följande artikel