Svenska folkpartiet i Nyland inleder nomineringen för välfärdsområdesvalet med starka kandidatlistor

Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt extra kretsmöte fredagen den 24 september. Mötet öppnades av kretsordförande Hanna Lönnfors.

– Vi står inför en historisk möjlighet att påverka. Finländarna är en åldrande befolkning och behovet av omsorg ökar. Social- och hälsovårdsreformen blir äntligen verklighet och SFP siktar på att göra ett gott val i Nylands fyra välfärdsområden.

Kretsmötet nominerade de första kandidaterna till välfärdsområdesvalet som äger rum 23.1.2022. 

– Vi har kommit bra igång med kandidatrekryteringen och jag är mycket nöjd med nomineringen hittills. Vi vill ha en kandidatuppställning med bredd vad gäller kön, ålder, kompetensområden och hemort och vi har kommit bra igång, säger Lönnfors.

Kretsmötet gav SFP i Nylands kretsstyrelse fullmakt att nominera ytterligare kandidater till välfärdsområdesvalet. Klara kandidatansökningar lämnas in till välfärdsområdesvalnämnderna senast 14.12.2021.

Lista: SFP i Nylands nominerade kandidater till välfärdsområdesvalet per 24.9.2021

Bergqvist kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor

Enligt konkurrens- och konsumentverkets tolkning av taxilagen måste det ske ändringar i hur FPA-taxiresor ordnas från skärgården och glesbygdsområden. Ändringarna bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som idag har lämnat in ett skriftligt spörsmål till regeringen där hon kräver åtgärder för att trygga smidiga FPA-taxiresor även framöver.

Läs föregående artikel

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi ställer upp i välfärdsområdesvalet i Västra Nyland

Svenska folkpartiet i Nyland har idag nominerat sina första kandidater till välfärdsområdesvalet. I valet väljs ledamöter till fullmäktigena för de nya välfärdsområden som i fortsättningen tar över ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Finland. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är en av dem som nominerats.

Läs följande artikel