Riksdagsledamot Wickström ordnar ett nytt diskussionsevenemang i Ingå – även SFP:s partiordförande Adlercreutz medverkar

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström ordnar ett diskussionssevenemang på sin hemort i Ingå 4.7. Under tillfället får besökarna ta del av samtal som tangerar tågtrafiken i Västnyland, vården men även SFP:s framtid då SFP:s nyligen valda partiordförande, minister Anders Adlercreutz deltar i en diskussion

– I en demokrati är diskussion viktigt. Ingå är en sommarort och jag har därför tagit initiativ till att ordna ett samtalsevenemang. Målet är att göra evenemanget till ett årligt evenemang som ska bjuda till intressanta samtal i somriga Ingå, säger Wickström.

Den första versionen av Ingås sommarsamtal kommer att gå av stapeln vid Ingå biblioteks innergård 4 juli kl. 15-19.45. Ifall vädret det tillåter, är vi utomhus. Om vädret är dåligt är vi inomhus på biblioteket. 

Evenemanget är tvåspråkigt och i samband med alla diskussioner används svenska och finska. Tillställningen är kostnadsfri och ingen förhansdsanmälan krävs. Det är Wickströmsom fungerar som moderator för evenemanget. 

Program för dagen:

15.00 Öppningsord av Henrik Wickström, riksdagsledamot, SFP

15.10-15.50 Tågtrafiken i Västnyland – Juho Hannukainen (direktör för VR), Juha Heikkinen (logistiker, Ingå kommun), Aija Aunio (planläggningschef, Ingå kommun) 

16-16.30 Porkala – tankar om parentesen och Porkala filmen – Kerstin Karlberg (producent för Prokala dokumentärfilmen som publiceras i september) 

17-17.40 Hur gick det med vården i Ingå och Västnyland? – Fanny Määttä (ordförande för välfärdsområdets ungdomsfullmäktige), Margita Björklöf (vårdare, tidigare anställd av LUVN) och Petra Nummelin (verksamhetsledare för Pyskosociala förbundet)

18-18.40 Ingås framtid, hur ska kommunen utvecklas? – Robert Nyman (kommundirektör, Ingå), Patricia Grönholm, fullmäktigeledamot, Ingå och Simon Sid, (musikproducent), Ingå

19-19:45 Vart går SFP – samtal med SFP:s nya partiordförande, minister Anders Adlercreutz

Anna-Maja Henriksson vald till viceordförande för Renew Europe

Anna-Maja Henriksson blivande Europaparlamentariker från Svenska folkpartiet valdes idag till en av vice ordförandena för den liberala politiska gruppen i Europaparlamentet, Renew Europe, dit Svenska folkpartiet och Centern i Finland hör.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin: Vi kämpar för mänskliga rättigheter!

Pridemånaden och Prideparaden idag i Helsingfors är en tid för fest och kärlek, men också en tid för att synliggöra och kämpa för brister vi ännu har i mänskliga rättigheter. Helsingfors Prides tema 2024 är fred och hopp.

Läs följande artikel