Sandra Högström koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten

Sandra Högström har börjat som SFP:s koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten. Högström kommer att koordinera SFP:s verksamhet i välfärdsområdena.

Jag ser fram emot komma igång med jobbet. Att få arbeta med både Österbotten och Mellersta Österbotten ger god insikt för att skapa bästa möjliga samarbete inom regionen, säger Högström.

Högström inledde sitt arbete 8.8. 

Bergqvist: Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo måste tryggas

Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

Läs föregående artikel

SFP kräver att välfärdsområdena ska följa lagen

När ansvaret för social- och hälsovården från och med årsskiftet flyttar från kommunerna till välfärdsområdena upplöses också Kårkulla samkommun som producerar stödtjänster för personer med funktionsnedsättning och krävande specialomsorgstjänster på svenska. I ett förslag som presenterats av den nyländska arbetsgruppen Kepa Uusimaa föreslås att både den finsk- och svenskspråkiga medicinska expertisen för krävande specialomsorgstjänster centreras till HUS-sammanslutning. Svenska folkpartiet (SFP) motsätter sig förslaget i en skrivelse som lämnats in till de tvåspråkiga välfärdsområdena och Helsingfors stad.

Läs följande artikel