Bergqvist: Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo måste tryggas

Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist.

– Majoriteten av de läkemedel som utvecklats i Finland har utvecklats i Åboregionen. Centret ska främja en konkurrenskraftig läkemedelsutveckling som gynnar hela landet. Det är alltså en betydande investering som nu riskerar stampa på ställe, säger Bergqvist.

Det har visat sig att de 11 miljoner som varit öronmärkta för det nationella läkemedelsutvecklingscentret har använts till annat och att finansieringen av centret helt uteblivit ur finansministeriets förslag till nästa års budget. 

– För att trygga kunnandet, forskning och sysselsättningen inom läkemedelsbranschen i Åboregionen är det viktigt att finansieringen för centret garanteras, även på lång sikt. För att verksamheten nu alls ska komma igång hoppas jag verkligen att vidare diskussioner mellan finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet leder till att det riktas pengar för centret i nästa års budget, säger Bergqvist. 

Wickström: Beskyll inte studerandena för vårdarbristen!

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är väldigt orolig över personalsituationen på HUS sjukhus. Wickström är medlem i HUS styrelse och fungerar som andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområde.

Läs föregående artikel

Sandra Högström koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten

Sandra Högström har börjat som SFP:s koordinator för välfärdsområdet Österbotten och Mellersta Österbotten. Högström kommer att koordinera SFP:s verksamhet i välfärdsområdena.

Läs följande artikel