SFP efterlyser värdeledarskap

Finland av idag behöver ett starkt värdeledarskap, och det är viktigt att uttrycka sig klart och tydligt. Avsaknaden av klara signaler skadar Finlands rykte internationellt och försämrar vår trovärdighet i de diskussioner där beslut om EU:s framtid fattas

Kryptiska talturer i svåra frågor befäster ett godkännande av rasistiska tonlägen i samhällsdebatten. Det är rösterna som ända upp på högsta nivå ifrågasätter mänskliga rättigheter, individens rätt och medmänsklighet som hotar de grundvärderingar som vårt samhälle baserar sig på.

I ekonomiskt utmanande tider söker man lätt syndabockar. SFP:s partifullmäktige påpekar att Finlands trängda ekonomiska läge inte beror på flyktingkrisen. Tidigare var man överens om det faktum att ökad invandring är en av lösningarna för vårt massiva hållbarhetsunderskott. Hur kan lösningen plötsligt ha blivit ett problem?

SFP:s partifullmäktige, som sammanträdde i Karleby under veckoslutet, framhäver att det i dagens samhällsklimat finns ett allt större behov av värdeledarskap för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter.

Ett konkret projekt för att förbättra Finlands ekonomi vore utvecklandet av Kvarkentrafiken. Ett fungerande transportsystem för gods och passagerare över Kvarken gynnar hela landet som ett direkt trafiksamarbete mellan Finland och övriga Norden. För detta behövs politisk vilja och förståelse för konkreta åtgärder som förbättrar vår konkurrenskraft och därmed sysselsättningsläge.

Nylund: SFP står för demokrati och rättvisa

EU-kommissionen tog i januari första steget mot att börja utreda de lagändringar, som Polens nya regering genomfört. Kommissionen utreder om lagändringarna bryter mot EU:s rättsstatsprinciper i och med begränsningen av medias verksamhet.

Läs föregående artikel

Helt oacceptabelt ur språklig synvinkel

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över justitieminister Jari Lindströms förslag att skära ner antalet tingsrätter från nuvarande 27 till 20.

Läs följande artikel