Finland är som en ö i Europa: 80% av importen och exporten av varor i Finland går sjövägen. Vår utrikeshandel via hamnarna har även ökat markant genom åren. 
Det är såväl missvisande som populistiskt att jämställa sjöfartsstödet med andra företagsstöd, eftersom sjöfartsstödet handlar om att återbörda arbetsgivarkostnader så att Finland kommer på samma startlinje som exempelvis Sverige.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »