SFP erbjuder egna lösningar

Svenska riksdagsgruppen delar Vänsterförbundets oro för det försämrade sysselsättningsläget, men väljer att i detta läge inte gå med i Vänsterförbundets interpellation som siktar på att fälla regeringen.

Vänsterförbundet har initierat en interpellation om regeringens sysselsättningspolitik.

– Vi anser att Vänsterförbundets frågeställningar är bra, men vår grupp har en annorlunda syn på hur vi ska förbättra sysselsättningen, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson.

Hon understryker att sysselsättningen var ett centralt tema då Svenska riksdagsgruppen presenterade sin alternativa budget på onsdagen.

För SFP är en förbättrad arbetsförmedling en konkret åtgärd som det inte finns någon orsak att bromsa.

– Sysselsättningstjänsterna och arbetsförmedlingen måste göras effektivare och mer resultatorienterad. Idag finns ett stort antal lediga jobb och ett stort antal arbetslösa. Ändå hittar inte de här två varandra.

Henriksson säger att regeringens målsättning att utveckla ungdomsgarantin för att stödja de ungas livskompetens, skapa studievägar och sysselsättning är bra. Men hon gillar inte att man skurit ordentligt i anslagen för verkstadsverksamhet och uppsökande ungdomsverksamheten.

– Vi vill att det görs en ordentlig uppföljning på ungdomsgarantin och den uppsökande ungdomsverksamheten samt att regeringen satsar pengar på den verksamhet som har visat resultat. Dessutom bör så kallade minijobs och lärlingsavtal enligt tysk modell utredas för unga under 30 år, säger Henriksson.

Svenska riksdagsgruppen anser att det ska finnas resurser för arbetsrehabilitering. Arbetstagarnas välmående får inte negligeras. Att göra det är mycket kortsiktigt.

Sysselsättningsläget för invandrare måste också förbättras. Riksdagsgruppen har krävt att behovsprövningen av utländsk arbetskraft slopas. Arbetstillstånd borde beviljas direkt åt asylsökande. Många av dem som kommer är färdigt utbildade och borde snabbare fås med i arbetslivet. Nu finns risk för att de i stället passiveras.

– Vår ekonomi är beroende av små- och medelstora företags framgång och deras möjligheter att kunna sysselsätta. Vi vill inte skära i internationaliseringsstöden utan eftersom exportfrämjande åtgärder behövs. Rent generellt måste ännu betonas att för att lyfta Finland behövs tillräckliga resurser på utbildning och innovationer, säger Henriksson.

Fredrik Guseff ny partisekreterare för SFP

"Jag är oerhört glad över att ha blivit vald till partisekreterare för SFP. Det här är ett drömjobb för mig, och jag ser fram emot att vara med att lyfta SFP mot nya höjder"

Läs föregående artikel

Privata aktörer kan trygga svensk service

Privata aktörer är knappast ett hot mot svenskan i vården – tvärtom kan de hjälpa till att säkra den.

Läs följande artikel