Wickström: Terapigarantin för barn och unga går framåt

Social- och hälsovårdsministeriet har lagt fram på utlåtanderunda lagförslaget om barn och ungas terapigaranti. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad för att terapigarantin för barn och unga går framåt.

– Det här är ett viktigt steg. Psykiska ohälsan bland barn och unga ökar och vi måste få stopp på den här utvecklingen. Vi måste få fungerande servicekedjor och tidigare stöd för dem som behöver, säger Wickström.

Terapigarantin ska förbättra barns och ungas tillgång till förebyggande vård och behandling av psykiska problem inom primärvården och barn och ungas tillgång till stöd för psykisk hälsa inom socialvårdstjänsterna på basnivå. För genomförandet av terapigarantin anvisas en tilläggsfinansiering på 35 miljoner euro per år.  Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2025. 

Vård och stöd inom ramen för terapigarantin för barn och unga ska erbjudas inom både socialvården och hälso- och sjukvården, och den ska gälla barn och vuxna under 23 år. Garantin ska omfatta korttidspsykoterapi inom primärvården och sådana psykosociala metoder som används en kortare tid än den egentliga psykoterapin och som är avsedda för behandling av lindrigare symptom och för förebyggande stöd.  

– Det här är en bra början och på sikt får vi jobba att åldern ännu höjs, men med dagens resurser är det bra ifall vi kan garantera stödet för alla upp till 23 år. Själv hoppas jag att man också ska fortsätta utreda andra former av stöd för barn och unga som behovet av psyksjukskötare till skolorna, säger Wickström.

 

SFP går till val för att trygga mandatet i Bryssel

SFP går till EU-val med 20 kandidater och därmed en full lista. EU-valet äger rum den 9 juni 2024 i Finland. Förhandsröstningen äger rum i Finland 29.5–4.6.2024.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: EU:s konkurrenskraft och rättsstatsprincipen viktiga då unionen utvidgas

– Idag den 1 maj är det 20 år sedan den stora utvidgningen av EU, då tio nya medlemsländer kom med i unionen. Det var den största utvidgningen EU varit med om. Då EU i framtiden utvidgas finns två principer som måste vara i fokus: rättsstatsprincipen och unionens konkurrenskraft, säger Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel