Henriksson: Blockpolitik passar inte Finland.

Vi behöver inte mera motsättningar och splittring – vi behöver mera tillit och gemenskap i vårt samhälle. Finland behöver mindre blockpolitik och mera mittenpolitik, sade Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson när hon öppnade SFP:s partidag i Tammerfors.

– Vi har i Finland en lång tradition av att samla våra gemensamma krafter och enas när det kommer till landets bästa. Vi behöver nu föra en politik som lyckas med att såväl förnya Finland, som sporra till jobb och sysselsättning, stävja skuldsättningen samtidigt som vi värnar om att alla hålls med i båten. Finland ska även fortsätta vara en aktiv aktör globalt, säger Henriksson.

SFP har nu i sex veckor förhandlat om ett nytt regeringsprogram tillsammans med Samlingspartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna. Henriksson visste att det inte skulle bli lätt, men förhandlingarna blev ännu mer utmanande än hon kunnat föreställa sig. 

– Dessa regeringsförhandlingar är annorlunda än de tidigare jag varit med om. Vi har nu två partier som är motpoler till varandra. Vår syn är olika när det kommer till exempel invandringen, klimatfrågor, EU och landets tvåspråkighet. Det som delvis förenar handlar om synen på att balansera ekonomin och att reformera arbetsmarknaden. 

– Om det blir en regering så handlar det inte om något lyckligt äktenskap, utan mera om en nödvändighet i den situation landet befinner sig i nu. Vi har krig i Europa, vi har köer i vården, vi har brist på arbetskraft och vi har en ekonomi i obalans, som gör att vi skuldsätter oss ca 10 miljarder euro per år. Det är oansvarigt mot våra barn att fortsätta såhär och det är vårt ansvar att försöka lösa det, säger Henriksson. 

Henriksson påpekar att det att SFP tackat ja till att regeringsförhandla inte betyder att partiet automatiskt tackat ja till en regeringsmedverkan. 

– SFP går naturligtvis inte med i en regering till vilket pris som helst. Jag har hela tiden från dag ett, framhållit att det är det slutliga förslaget till regeringsprogram som avgör vår medverkan. Att vi förhandlar är inte ett Ja. Det är ett Kanske. Och ännu har vi många stora saker på bordet som måste lösas, säger Henriksson.

Henriksson lyfte även under partidagen upp det säkerhetspolitiska läget i Europa  och påminde om att Ukrainas krig även är Finlands krig, för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 

– Det säkerthetspolitiska läget i Europa och världen är mera spänt än på länge. Jag är glad att SFP nu samlas för första gången i partiet historia till partidag i en ny historisk period där Finland är medlem av försvarsalliansen Nato. Den här frågan är något som Svenska folkpartiet  länge jobbat långsiktigt och målmedvetet för. Natomedlemskap är dock inte komplett utan att Sverige också är med. Sveriges sak är vår, avslutar Henriksson.

SFP-gruppen inom Österbottens välfärdsområde valde ny gruppordförande

SFP:s fullmäktigegrupp inom Österbottens välfärdsområde höll gruppmöte onsdagen 7.6 och valde en ny gruppordförande och två vice ordförande, eftersom tidigare gruppordförande Patrick Ragnäs valt att avgå från sitt uppdrag. Gruppen valde tidigare vice ordförande Maria Palm till ny ordförande. Till vice ordförande valdes Patrick Ragnäs och Johan Kullas. Kullas har också hittills fungerat som vice ordförande.

Läs föregående artikel

Adlercreutz på partidagen: Den politiska mitten behövs

Om vi kommer i mål med regeringsprogrammet, så kan man med absolut säkerhet säga, att programmet blivit bättre tack vare oss, sade Svenka riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz idag i sitt tal på SFP:s partidag i Tammerfors.

Läs följande artikel