SFP i Åbo lämnade in slutgiltig kandidatlista – rekordantal uppställda!

Svenska folkpartiet i Åbo har lämnat in sin slutgiltiga kandidatlista inför kommunalvalet. Det sammanlagda kandidatantalet i Åbo är rekordhögt, 71 kandidater. 

– Vi har ett historiskt stort antal kandidater som ställer upp för SFP i Åbo. Såhär många kandidater har vi inte haft på hela 2000-talet och det bådar gott inför valet. Jag är mycket nöjd att så här många kandidater vill ställa upp för SFP och är beredda att med sin kompetens göra en insats för ett liberalt borgerligt Åbo med en levande tvåspråkighet, säger ordförande Anna-Karin Tötterman.

SFP i Egentliga Finland går till val med 154 kandidater

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har lämnat in slutgiltiga kandidatlistor inför kommunalvalet. Det sammanlagda kandidatantalet i Egentliga Finland är 154, vilket är flera än i valet 2017. SFP ställer upp kandidater i Åbo, Pargas, Kimitoön, S:t Karins, Salo, Nådendal, Reso, Lundo och Letala. En stor framgång för SFP är att ha kandidater uppställda även i Lundo och Letala där SFP aldrig tidigare haft kandidater. Det rekordhöga antalet kandidater i Åbo, 71 kandidater, är historiskt och visar trovärdighet för SFP:s politik.

Läs föregående artikel

SFP siktar på valseger i kommunalvalet med rekordlista

Svenska folkpartiet i Finland går till kommunalval med en rekordlista och ställer upp kandidater i totalt 65 kommuner vilket är den största andelen av kommunerna i Finland någonsin. SFP ställer upp 1387 kandidater i 13 fler kommuner jämfört med valet 2017. Dessutom överträffar kandidatuppställningen de tidigare nivåerna på många orter, särskilt i många större städer vid sidan av de nya kommunerna. Det är frågan om ett historiskt trendbrott då det senast skedde år 1984 att SFP ökade antalet kandidater från föregående kommunalval.

Läs följande artikel