SFP siktar på valseger i kommunalvalet med rekordlista

Svenska folkpartiet i Finland går till kommunalval med en rekordlista och ställer upp kandidater i totalt 65 kommuner vilket är den största andelen av kommunerna i Finland någonsin. SFP ställer upp 1387 kandidater i 13 fler kommuner jämfört med valet 2017. Dessutom överträffar kandidatuppställningen de tidigare nivåerna på många orter, särskilt i många större städer vid sidan av de nya kommunerna. Det är frågan om ett historiskt trendbrott då det senast skedde år 1984 att SFP ökade antalet kandidater från föregående kommunalval.

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på över 5 %. 

– Jag känner mig förväntansfull med tanke på det utgångsläge vi har. Förutom att vi lyckats bredda vår verksamhet till nya verksamhetsområden i det finskspråkiga Finland har vi även lyckats med kandidatnomineringen i enlighet med målsättningarna, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff.

– Även om kandidatnomineringen alltid är ett stort projekt, har vi uppfattat att det funnits ett större intresse för SFP:s politik och värderingar än tidigare. SFP är det liberala alternativet som bedriver en ansvarsfull politik med människan i fokus, utan att försöka fiska billiga poäng, och det är något som väljarna uppskattar. Detta ser vi i kandidatnomineringen och det tror vi att vi kommer att se i valresultatet, fortsätter Guseff.

På grund av coronapandemin flyttades kommunalvalet till juni och SFP har fortsatt jobba med kandidatnomineringen ända in i det sista. 

– Regionalt kan nämnas att Helsingfors går till kommunalval med en full lista på 127 kandidater, vilket är historiskt för SFP. Även på många andra orter har vi ovanligt långa listor. I Helsingfors och Esbo är vi glada att vi kan vara den samlande liberala borgerliga kraften där kandidater från det Liberala partiet och från det Öppna partiet ställer upp som obundna på våra listor, säger Guseff.

– I övriga större städer så som Esbo, Vanda och Åbo går vi framåt i antal kandidater och andelen unga blir rekordstor för SFP. Könsbalansen är också den bästa någonsin för SFP. .

Kommuner där SFP inte hade kandidater år 2017 är: Askola, Björneborg, Enontekis, Kurikka, Karvia, Kuopio, Kouvola, Letala, Lundo, Lahtis, Nakkila, Riihimäki, Sastamala Tavastehus.

Lista: SFP:s kandidater i kommunalvalet 2021

 

SFP i Åbo lämnade in slutgiltig kandidatlista – rekordantal uppställda!

Svenska folkpartiet i Åbo har lämnat in sin slutgiltiga kandidatlista inför kommunalvalet. Det sammanlagda kandidatantalet i Åbo är rekordhögt, 71 kandidater. 

Läs föregående artikel

SFP i Lovisa kompletterar kandidatlistan med ytterligare två kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa kompletterar sin kandidatlista och nominerade ytterligare två kandidater till kommande kommunalval. Dessa kandidater är Thomas Rosenberg och Jannica Ruusunen.

Läs följande artikel