SFP i Åbo nominerade 11 kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat 11 nya kandidater till kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Åbo är nu uppe i 24.

SFP i Åbo har den 7.9 nominerat 9 kommunalvalskandidater, tidigare den 17.8 nominerades 2 kandidater.

De nominerade är Magnus Gräsbeck, Camilla Hagsten, Gun Herranen, Kaarina Rosenberg, Joachim Rosenlöf, Catherine Sid, Liisa Suopanki, Thomas Tapio, Bengt Häggman, Jarl Ahlbeck och Christine Engblom.

– Vi har lyckats mycket bra med vår kandidatnominering och SFP i Åbo är på god väg att få en komplett kandidatlista i god tid före valet 2021. Vi får positiva signaler från invånare i Åbo som tycker SFP för en bra politik för ett tvåspråkigt Åbo och det bådar gott inför valet. Nu senast fick vi mycket stöd när vi röt till om de mycket undermåliga utrymmena på den svenska dagvårdssidan i Åbo, säger Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo.

Samtliga nominerade hittills:

Magnus Gräsbeck, Camilla Hagsten, Gun Herranen, Kaarina Rosenberg, Joachim Rosenlöf, Catherine Sid, Liisa Suopanki, Thomas Tapio, Bengt Häggman, Jarl Ahlbeck, Christine Engblom, Jerker Björkqvist, William Gräsbeck, Helen Honkasaari, Ben Jokinen, Anders Järvenpää, Lotta Laineenkare, Nina Lindholm, Lars Nyberg, Sonja Rosenqvist, Jenny Sandberg, Anna-Karin Tötterman, Kjell Wennström och Johan Werkelin.

Rehn-Kivi: Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård.

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården. Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland: En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav infrastruktur är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om infrastruktur:

Läs följande artikel