SFP i Egentliga Finland: En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav infrastruktur är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om infrastruktur:

– Åbo flygfält, hamnarna och entimmeståget är nödvändiga för regionens livskraft och utveckling. Det behövs bättre, snabbare och säkrare vägförbindelser.

– Riksvägarna och Skärgårdsvägen måste få en statushöjning.

– Det behövs färjor och förbindelsebåtar som fungerar smidigt så att det går att leva, arbeta och studera på lika villkor i skärgården.

– Fungerande och användarvänlig kollektivtrafik samt trygga cykelleder gör det lätt att klimatvänligt röra sig inom hela regionen.

– Tillgången till snabba och fungerande nät måste i dag ses som en grundförutsättning. Möjligheterna fiber och 5G ger är många och därför vill vi arbeta för lösningar som gynnar stad, skärgård och landsbygd.

– Satsningar på goda förbindelser och digital infrastruktur ger oss alla frihet och förutsättningar för en bättre ekonomi i regionen, säger Anna-Karin Tötterman, vice ordförande för SFP i Egentliga Finland.

SFP i Egentliga Finlands politiska program hittas på adressen https://sfp.fi/kontakt/kretskansli/egentliga-finland/

SFP i Åbo nominerade 11 kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat 11 nya kandidater till kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Åbo är nu uppe i 24.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: Låt elevvården vara kvar under bildningssektorn!

Planeringen kring den omfattande social- och hälsovårdsreformen fortskrider och SFP i Helsingfors ställer sig kritiskt till placeringen av elevvården under social- och hälsovårdssektorn istället för att hålla den kvar i bildningssektorns regi.

Läs följande artikel