Rehn-Kivi: Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård.

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården. Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

– Det är fint att det avgiftstaket bibehålls i klientavgiftslagen och att det utvidgas till att omfatta även den för hälsan viktiga mun- och tandvården, terapier och hemsjukvård. Förslaget underlättar också ställningen för familjer där det finns barn med stort behov av sjukvårdstjänster, då också poliklinikbesöken blir avgiftsfria, säger Rehn-Kivi.

Förslaget förbättrar överlag jämlikheten mellan social- och hälsovårdens klienter på olika håll i vårt land och kommunerna ska kompenseras för förlusten av inkomster genom förhöjda statsandelar.

– Jag är speciellt glad över att det i fortsättningen regleras om maximiavgifter inom långvarigt serviceboende och effektiverat serviceboende och om det minimibelopp för personligt bruk som klienten ska ha till sitt förfogande. Även om detta belopp skulle ha fått vara större med tanke på klientens behov och självständighet är detta lagförslag som helhet lätt att understöda, säger Rehn-Kivi.

Torvalds: EU måste prioritera forskningen högre i nästa års budget

EU:s kommande budget för 2021 får inte försumma den europeiska forskningen. – Forskningsanslagen behövs både för vår gröna omställning och för Europas konkurrenskraft, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs föregående artikel

SFP i Åbo nominerade 11 kandidater

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat 11 nya kandidater till kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Åbo är nu uppe i 24.

Läs följande artikel