SFP i Åbo nominerade sina första kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Åbo höll sitt vårmöte 16 juni 2020 där de första 13 kandidaterna nominerades inför kommunalvalet 2021. Vårmötet befullmäktigade styrelsen för SFP i Åbo att i fortsättningen nominera SFP:s kommunalvalskandidater.

De som nominerades är Jerker Björkqvist, William Gräsbeck, Helen Honkasaari, Ben Jokinen, Anders Järvenpää, Lotta Laineenkare, Nina Lindholm, Lars Nyberg, Sonja Rosenqvist, Jenny Sandberg, Anna-Karin Tötterman, Kjell Wennström och Johan Werkelin.

– Jag ser med stor optimism inför kommunalvalet 2021, där SFP i Åbo har goda chanser att få fyra mandat i fullmäktige. SFP i Åbo kommer att utse sin borgmästarkandidat på hösten och publicera kommunalvalsprogrammet samt borgmästarprogrammet i början av 2021, då valkampanjen drar i gång på allvar, säger Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo.

Rehn-Kivi: Sjunkande vaccintäckningsgrad hos barn oroar, viktigt att rådgivningstjänsterna fungerar också i undantagstider

”MPR-vaccinets täckningsgrad, som skyddar mot mässling, röda hund och påssjuka, har sjunkit i hela landet. I Nyland med hela 17,7 procentenheter jämfört med ifjol, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi. Rehn-Kivi som också är ordförande för riksdagens vaccingrupp har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om ärendet.

Läs föregående artikel

Torvalds: Vi måste intensifiera arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

George Floyds död i Minneapolis den 25 maj, och de efterföljande antirasistiska demonstrationerna världen över, visar att bland andra EU och Finland måste intensifiera arbetet mot rasism och strukturell diskriminering. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Läs följande artikel