SFP i Åbos fullmäktigegrupp: ”Vi stöder borgmästarmodellen”

SFP i Åbos fullmäktigegrupp stöder det förslag om en borgmästarmodell som läggs fram för beslut till stadsfullmäktige i Åbo.

Borgmästarmodellen är ett steg mot en mer öppen och demokratisk beslutskultur och ett sätt att effektivera beslutsfattandet.

Under den pågående fullmäktigeperioden har vi tyvärr inte kunnat fatta beslut i den takt som vi borde. Det är ett tecken på ett strukturellt problem, men också på avsaknad av politiskt ledarskap och styre, säger gruppordförande Nicke Wulff.

Borgmästarmodellen medför också att det politiska ansvaret förtydligas. Den som utövar politisk makt ska också vara demokratiskt vald, säger fullmäktigeledamot Ida Schauman.

Stadens mål under de kommande åren är att växa och förnyas samt att erbjuda invånarna nya former att påverka.

Borgmästarmodellen erbjuder stadens invånare nya direkta möjligheter att påverka hur och av vem staden styrs av, säger fullmäktigeledamot Ulla Achrén

Det är viktigt att alla partier offentliggör sin egen borgmästarkandidat, anser SFP:s fullmäktigegrupp.

Borgmästarmodellen medför en alldeles ny form av transparens, väljarna har rätt att få veta till vem deras röst går, därför kommer också vi att utse vår egen borgmästarkandidat, säger Wulff.

Torvalds: Att rösta ner Goulard var ett misstag

Kommissionärskandidat Sylvie Goulard röstades idag ned av Europaparlamentets utskott för industrifrågor och utskottet för den inre marknaden.

Läs föregående artikel

Minister Henriksson deltar i Europarådets justitieministermöte i Strasbourg

Justitieminister, partiordförande Anna-Maja Henriksson deltar i ett möte mellan Europarådets justitieministrar i Strasbourg idag och i morgon.

Läs följande artikel