Torvalds: Att rösta ner Goulard var ett misstag

Kommissionärskandidat Sylvie Goulard röstades idag ned av Europaparlamentets utskott för industrifrågor och utskottet för den inre marknaden.

Nils Torvalds konstaterar att det var ett stort misstag: ”Jag har arbetat många år tillsammans med Goulard och jag kan bara konstatera att hon är mycket kompetent för rollen som kommissionär. I och med det här beslutet tappar vi en person som kunde ha spelat en nyckelroll i arbetet för en bättre fungerande inre marknad i EU.”

Torvalds är framförallt kritisk till hur den konservativa gruppen EPP och den gröna gruppen har agerat: ”I sin vilja att hämnas på Emmanuel Macron för att han var med och stoppade Manfred Weber från att bli kommissionsordförande valde EPP-gruppen att rösta ner Goulard. Med det visar EPP att de är villiga att stoppa en kompetent kandidat enbart för att göra en politisk poäng. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att driva politik. Detsamma gäller egentligen den gröna gruppen som hade kunnat se till att Goulard hade fått majoritet redan vid ett tidigare skede. Istället valde de att ägna sig åt ett politiskt spel som tills sist ledde till att den yttersta högern och vänstern fick sin vilja igenom.”

Thomas Blomqvist: Jämställdhetsarbetet kräver krafttag

- Regeringens mål är att Finland blir ett ledande land i fråga om jämställdhet. Vi gör redan mycket rätt, men det finns också mycket vi ännu måste bli bättre på. För detta behövs ett brett, målmedvetet jämställdhetsarbete med konkreta åtgärder, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

SFP i Åbos fullmäktigegrupp: ”Vi stöder borgmästarmodellen”

SFP i Åbos fullmäktigegrupp stöder det förslag om en borgmästarmodell som läggs fram för beslut till stadsfullmäktige i Åbo.

Läs följande artikel