Minister Henriksson deltar i Europarådets justitieministermöte i Strasbourg

Justitieminister, partiordförande Anna-Maja Henriksson deltar i ett möte mellan Europarådets justitieministrar i Strasbourg idag och i morgon.

Under mötet kommer vi att diskutera hur digitaliseringen kan vara till nytta inom rättsprocesserna. Tekniken kan användas för att främja rättskyddet och bidra till att alla får sin sak behandlad inom rimlig tid, säger Henriksson

Henriksson har idag på förmiddagen träffat europeiska människorättsdomstolens president Linos-Alexandre Sicilianos samt Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Dunja Mijatović. Tillsammans diskuterade de bland annat rättsstatsprincipen. På tisdag träffar Henriksson Europarådets nya generalsekreterare Marija Pejčinović Burić.

Ett av huvudtemana för Finlands EU-ordförandeskap är rättsstatsprincipen. Det handlar om att varje medborgare ska kunna lita på rättssystemet och myndigheterna. Det är inget som kan tas för givet. Rättsstatsprincipen och de gemensamma europeiska värderingarna är grundstenar i det europeiska samarbetet. Därför är det viktigt att lyfta upp dessa frågor i alla diskussioner som förs, säger Henriksson.

Justitieminister Henriksson kommer också att träffa sina ministerkolleger från bland annat Frankrike och Ryssland. 

De viktigaste uppgifterna för Europarådet är att främja de mänskliga rättigheterna, den parlamentariska demokratin och rättsstatsprincipen. I år är det 70 år sedan rådet inrättades.

SFP i Åbos fullmäktigegrupp: ”Vi stöder borgmästarmodellen”

SFP i Åbos fullmäktigegrupp stöder det förslag om en borgmästarmodell som läggs fram för beslut till stadsfullmäktige i Åbo.

Läs föregående artikel

SFP i Österbottens politiska tyngdpunkter

SFP i Österbotten har publicerat sina politiska målsättningar för den kommande perioden.

Läs följande artikel