SFP i Lovisa kompletterar kandidatlistan med ytterligare två kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Lovisa kompletterar sin kandidatlista och nominerade ytterligare två kandidater till kommande kommunalval. Dessa kandidater är Thomas Rosenberg och Jannica Ruusunen.

– Att vi kunde komplettera den redan starka listan är fint”, gläder sig SFP:s valkoordinator Annina Hollmén.

– Med en så fin kandidatlista känns det bra att gå mot valet. Nu börjar vi jobba med kampanjen och hoppas på att vi senare i vår också ska kunna träffa våra väljare ute på valfältet”, konstaterar Lotte-Marie Uutinen, ordförande för kommunorganisationen.

Förhandsröstning pågår i Finland 26.5.-8.6.2021 och valdagen är 13.6.2021. 

 

Alla kandidater uppställda för SFP i Lovisa i kommunalvalet är:

Daniel Allén, småutrustningsansvarig

Agneta Alm, pensionär, socialarbetare

Otto Andersson, SFP ministergruppens specialmedarbetare

Pia Baumgartner, HvM, avdelningsskötare

Nina Björkman-Nysten, journalist

Marina Bruce,  pensionär

Barbara Grandell, specialsjukskötare, chef

Beatrice Grandell, hälsovårdare, företagare

Ben Grundström, kommissarie

Maria Grundström, organisationschef, ekon.mag.

Anders Haddas, hortonom, privatföretagare (obunden)

Miia Hento, byggnadstillsynschef, byggnadsingenjör (obunden)

Jonna Hinttaniemi, företagshälsovårdare

Pieter van den Hoek, jordbrukare (obunden)

Annina Hollmén, farmaceut, skolgångshandledare

Kerstin Häggblom, hum.kand. journalist (obunden)

Karl af Hällström, prost

Håkan Karlsson, pensionär, lantbrukare

Kim Karlsson, jordbrukare

Mikael Karlsson, landsbygdsföretagare, agrolog

Jenna Klemettinen, butiksbiträde, försäljare

Tom Liljestrand, landsbygdsföretagare, agrolog

Gabi Lindholm, företagare

Emil Nygård, landsbygdsföretagare

Thomas Rosenberg, skriftställare, pol. mag

Jannica Ruusunen, verksamhetsledare, företagare

Eva Sederholm, sjukskötare

Markus Sjöholm, diplomingenjör, VVS-projektledare

Sten Staffans, pensionär, VVS-planerare

Carina Stenbacka, rektor, klasslärare

Li-Lo Söderholm, pensionär, rektor

Stefan Thesslund, jordbrukare, skogsmaskinsföretagare

Roger Turku, skogsbruksråd, pensionär

Lotte-Marie Uutinen, sjukskötare, avdelningsskötare

Roger Wide, skogsbrukstekniker, företagare

SFP siktar på valseger i kommunalvalet med rekordlista

Svenska folkpartiet i Finland går till kommunalval med en rekordlista och ställer upp kandidater i totalt 65 kommuner vilket är den största andelen av kommunerna i Finland någonsin. SFP ställer upp 1387 kandidater i 13 fler kommuner jämfört med valet 2017. Dessutom överträffar kandidatuppställningen de tidigare nivåerna på många orter, särskilt i många större städer vid sidan av de nya kommunerna. Det är frågan om ett historiskt trendbrott då det senast skedde år 1984 att SFP ökade antalet kandidater från föregående kommunalval.

Läs föregående artikel

SFP i Borgå går till val med en bred och stark lista

SFP i Borgå lämnade in en lista med 55 namn. 55 driftiga personer som vill jobba för oss alla Borgåbor och för att Borgå skall vara en ännu bättre hemstad de kommande åren. SFP siktar mot att vara den största gruppen även efter valet.

Läs följande artikel