Viktigt att Raseborgs sjukhus och jour tryggas

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström och SFP:s styrelsemedlem i HUS sammanslutningens styrelse Karin Cederlöf besökte idag Raseborgs sjukhus. Wickström och Cederlöf träffade bl.a. Raseborgs sjukhus ansvariga läkare Fredrik Forsström. De diskuterade det aktuella läget vid Raseborgs sjukhus samt Västra Nylands välfärdsområdets servicestrategi och HUS budgetarbete.

Både Wickström och Cederlöf är bekymrade över sjukhusets framtidsutsikter. HUS måste spara kring 116 miljoner år 2024 till följd av sin strama budgetram, och Västra Nylands välfärdsområde ligger på ett minus på ca 70 miljoner euro i år. Båda politikerna är oroliga för att servicen vid sjukhuset kan vara hotad då ekonomin stramas åt. De båda är särskilt oroliga för dygnetruntjourens framtid. Idag finns det en allmänläkarjour som fungerar dygnet runt vid sjukhuset. Jouren betjänar i första hand invånarna i Hangö, Raseborg och Ingå. 

– Den ekonomiska situationen för HUS och välfärdsområdet är oroväckande. Vi behöver sjukhuset med sin jour för att upprätthålla övriga delar av servicen samt för att kunna skapa vardagstrygghet. I Raseborgsregionen är befolkningen i genomsnitt äldre i de västligaste delarna av Västra Nyland så det flaggar även för att en dygnetruntjour behövs, säger Wickström.

– Det finns ett stort behov av en jour i Västra Nyland, där befolkningen åldras och vårdbehovet ökar. Utan en dygnetruntjour i Raseborg kommer patienterna att behöva föras med ambulans till Lojo, vilket skulle bli kostsamt. Redan idag kan man få vänta en god stund på att få en ambulans, säger Cederlöf.

I regeringsprogrammet slår man fast att Raseborgs sjukhus ska bli ett kompetenscenter för vård på svenska. I praktiken finns det ännu inte några planer vad det här skulle innebära utan det klarnar när regeringsprogrammet verkställs. Wickström vill understryka att ett separat anslag för detta ändamål kommer att reserveras i statens budget. 

-Det är en viktig signal att sjukhuset finns nämnt i regeringsprogrammet eftersom det understryker vikten av regionsjukhusen med tanke på service på eget modersmål. Jag hoppas att välfärdsområdet och HUS ska se det här som en positiv sak. Det är bra att komma ihåg att Västra Nylands välfärdsområde även har det nationella lagstadgade uppdraget att utveckla social- och hälsovårdstjänster på svenska i hela landet, säger Wickström. 

– Jag är glad att regeringsprogrammet signalerar hur viktiga våra närsjukhus är. Tack till regeringspartierna för att det kommer satsningar till Raseborgs sjukhus, säger Cederlöf.

 

SFP i Egentliga Finland: Flera steg i rätt riktning inom Varha, många ännu kvar att gå

Kaskisbacken, språkprogram, samarbetsavtal och servicestrategi, - så kunde vårens beslutsfattande i välfärdsområdet Varha sammanfattas. Ur SFP:s synvinkel har Kaskisbackens framtid och samarbetsavtalet gjort fina framsteg. På styrelsemötet 6.6 godkände styrelsen ett föravtal som gäller Kaskisbackens projektplanering och befullmäktigade samtidigt fastighetsdirektören att underteckna detta, planerna för en tvåspråkig hälsocentral har tagit flera viktiga steg framåt.

Läs föregående artikel

Svenska riksdagsgruppen fördelade utskottsplatserna

Svenska riksdagsgruppen utsåg på sitt gruppmöte på tisdagen sina medlemmar till riksdagens olika utskott för den kommande valperioden. Utskottsarbetet är en central del av ledamotsuppdraget. Riksdagsgruppens tio mandat berättigar till representation i riksdagens samtliga utskott förutom revisionsutskottet. Eftersom gruppens tre ministrar inte deltar i utskottsarbetet fördelades utskottsplatserna på gruppens övriga sju ledamöter.

Läs följande artikel