Wickström: Vi behöver se över antagningssystemet till högskolorna

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se över antagningssystemet till högskolorna. Wickström anser att det nuvarande systemet ökar prestationsångesten och utmattningen bland unga.

– När det nya antagningssystemet togs i bruk blev unga tvungna att allt tidigare fatta beslut som påverkar deras framtid. Unga ska ha möjlighet att upptäcka och prova sig fram till det man upplever som sin grej. Jag hoppas verkligen att konsekvenserna av den här förändringen noga utvärderas och att systemet också revideras, säger Wickström.

Wickström menar att den snabbt förändrade arbetsmarknaden kräver flexibilitet också under studiestigen. Enligt Wickström möjliggörs det här inte i dagsläget. 

– I dagsläget är systemet väldigt styvt och unga styrs att välja t.ex. lång matematik för att få mer poäng i antagningsskedet till högskolan. Det här försämrar studentexamens allmänbildande syfte. Unga behöver mer flexibilitet – man ska inte behöva besluta om sin framtid när man är 15 år, säger Wickström. 

– Det nuvarande systemet ökar presetationsågesten vilket är dåligt för de ungas psykiska hälsa. Vi ska verkligen inte skapa en sån kultur för unga. Samtidigt gör den nuvarande modellen det svårare för unga som inte gått gymnasiet att få studieplats vid en högskola, säger Wickström.

 

SFP i Egentliga Finland får i det nya välfärdsområdet en styrelseplats och ordförandeposten i nationalspråksnämnden

På fredag kväll samlades partiernas representanter för att förhandla om förtroendemannaposterna i Egentliga Finlands välfärdsområde. Under förhandlingarna förhandlades de olika organens storlek och sammansättning.

Läs föregående artikel

SFP har fördelat sina platser i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde beslöt om ordinariemedlemmarna och de personliga ersättarna i välfärdsområdets styrelse och nämnder på sitt möte på söndag den 13 februari. Fullmäktigegruppen kom överens om en helhet som beaktar könsbalansen, personliga röstetal och regional representation.

Läs följande artikel