SFP har fördelat sina platser i Västra Nylands välfärdsområde

SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde beslöt om ordinariemedlemmarna och de personliga ersättarna i välfärdsområdets styrelse och nämnder på sitt möte på söndag den 13 februari. Fullmäktigegruppen kom överens om en helhet som beaktar könsbalansen, personliga röstetal och regional representation.

– Jag är nöjd med helheten och de platser som vi fått. Med tre representanter i styrelsen och ordförandeskapet i nationalspråksnämnden samt flera poster i de olika nämnderna kan vi garantera att vi får vara med och påverka områdets utveckling. För oss är det viktigt att du får rätt vård i tid på eget modersmål oberoende var du bor i området, säger Henrik Wickström som tar plats i välfärdsområdets styrelse som andra viceordförande.

Till ordinariemedlemmar i styrelsen föreslås även Veronica Rehn-Kivi (Grankulla) och Johan Lassus (Esbo). Ersättare i styrelsen blir Torbjörn Ekholm (Hangö), Karin Cederlöf (Esbo) och Ralf Backman (Raseborg).

SFP har ordförandeskapet jämte tre ordinariemedlemmar i nationalspråksnämnden.  Ordförandeskapet kommer att delas på så vis att Nina af Hällström (Esbo) inleder perioden som ordförande och Anita Westerholm (Raseborg) tar över ordförandeskapet till hösten 2023. Peter Braskén (Raseborg) och Ralf Backman (Raseborg) blir ordinariemedlemmar i nämnden.

Eva-Lena Gästrin (Esbo) blir viceordförande och Ulf Kjerin (Kyrkslätt) ordinariemedlem i revisionsnämnden.

I individsektionen representeras SFP av Marika Törnqvist-Björklund (Raseborg) och i nämnden för service och resurser av Anna Aintila (Kyrkslätt) och Torbjörn Ekholm (Hangö) som ordinariemedlemmar. Heidi Himmanen (Lojo) och Karl von Smitten (Raseborg) blir ordinariemedlemmar i framtidsnämnden och Merja Laaksonen (Sjundeå) i nämnden för beredskap och säkerhet.

Wickström: Vi behöver se över antagningssystemet till högskolorna

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se över antagningssystemet till högskolorna. Wickström anser att det nuvarande systemet ökar prestationsångesten och utmattningen bland unga.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland har fördelat förtroendeposterna i välfärdsområdet

Svenska folkpartiets nyvalda ledamöter i Egentliga Finlands välfärdsområdes fullmäktige samlades till gruppmöte på tisdagen för att fördela förtroendeposterna i välfärdsområdets olika organ.

Läs följande artikel