Minister Thomas Blomqvist: Användningen av trä i byggandet har flera fördelar

Användningen av trä som byggnadsmaterial ska fördubblas under regeringsperioden. I regeringsprogrammet finns flera åtgärder som skall föra utvecklingen i rätt riktning, bland annat de nationella målen för träbyggande som publicerats i dag.

– Användningen av trä har flera fördelar eftersom användningen av trä bidrar såväl till en ökad sysselsättning i Finland som till en positiv klimatpåverkan, säger minister Thomas Blomqvist som själv är med i regeringens klimat- och energipolitiska ministerarbetsgrupp som fastställde målen för offentligt byggande. Förutom att träbyggnader är klimatsmarta då de lagrar kolet för en lång tid framåt och skapar arbetstillfällen har det också visat sig att de allmänt upplevs som trivsamma och hälsosamma att vistas i.

De fastställda procentuella målen som publicerades i dag gäller offentligt byggande. Målet är att totalt sett öka andelen från nuvarande 15 % till 45 % och det finns olika delmål till exempel för skolbyggnader, byggnader som används inom vården och bostadshus.

– Ett ökat offentligt byggande är en viktig motor med tanke på att öka byggandet i trä över lag, säger Thomas Blomqvist. Speciellt kommunerna har en stor roll och stora möjligheter att påverka utvecklingen, säger Blomqvist. Det här dels genom samhällsplaneringen, där kommunen kan inverka såväl i generalplaner som i detaljplaner, samt direkt i sina egna beslut gällande till exempel byggandet av skolor.

– Finland har ställt som mål att vara klimatneutralt senast år 2035. Ett ökat byggande i trä är en viktig komponent för att minska de fossila utsläppen. Trä är det enda förnybara byggnadsmaterialet. Utvecklingen går i rätt riktning och det finns företag som satsar på modern trähusproduktion och  vissa goda exempel på moderna trähusområden eller enskilda byggnader som kan tjäna som förebilder. Vår uppgift är att ytterligare skynda på denna utveckling.

Regeringens åtgärdsprogram för ökat träbyggande innehåller till exempel stöd till utvecklingsprojekt och information, främst till kommunernas anställda och förtroendevalde, så som anskaffningsguider, webinarium och en databas om den offentliga sektorns träbyggnader.  

SFP i Egentliga Finland samlades till kretsmöte

Svenska folkpartiet i Egentliga Finland har på sitt kretsmöte den 4.9.2020 i Åbo valt ny styrelse och presidium. Regina Koskinen från Pargas omvaldes till ordförande. Till vice ordförande valdes Anna-Karin Tötterman från Åbo och Ghita Edmark från Kimitoön.

Läs föregående artikel

Torvalds: EU bör överväga Nord Stream 2 i sanktioner mot Ryssland

Rysslands ovilja att samarbeta kring utredningen efter att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj förgiftades i augusti bör få kännbara konsekvenser. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

Läs följande artikel