SFP i Egentliga Finland stöder riksdagsledamot Sandra Bergqvists mycket kritiska syn på förslaget till fastighetsskattereform

Enligt regeringsprogrammet ska en ”fastighetsskattereform genomföras som bättre än nu beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde.” De föreslagna ändringarna gäller hur beskattningsvärdet ska beräknas. Som för närvarande påverkas en fastighets beskattningsbara värde av bland annat markens användningsändamål, byggrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet för byggändamål och kommunalteknik, men priserna och priszonerna ska uppdateras. Dessutom föreslås det en höjning av det beskattningsbara värdet på obebyggda tomter också på glesbygden.

SFP i Egentliga Finland stöder riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) mycket kritiska syn på förslaget till fastighetsskattereform som just nu är på utlåtanderunda.

Problem uppstår när man börjar uppskatta en fastighets beskattningsbara värde utgående från ortvisa prisnivåer på den fria marknaden – när värdet påverkas av värdet på grannens fastighet. En sådan modell försätter fastighetsägarna i en ojämlik ställning.

Speciellt i skärgården drar nybyggda fritidsbostäder och strandtomter upp priserna – dels för att köpare av fritidstomter ofta är penningstarka, dels för att byggandet är mycket dyrare i skärgården. En sådan modell har inget med den lokala inkomstnivån att göra och kommer att skapa stora utmaningar för skärgårdsbefolkningen.

SFP i Egentliga Finland fördömer en höjning av fastighetsskatten som sätter många personer i en fullständigt ohållbar ekonomisk situation, eftersom fastighetsskatten inte alls beaktar fastighetsägarnas inkomster. Det här förslaget leder till att mången skärgårdsbo kommer att tvingas sälja ut sina fastigheter bit för bit. Ett sätt att expropriera skärgården.

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland – ”Svenska språket ska vara levande och synligt i vardagen”

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt uppdaterade sin strategi hösten 2020. Och förnyade därefter sitt språkprogram för åren 2021–2022 med en klausul till år 2025. Skillnaden till det tidigare programmet är att man nu gjort upp ett konkret handlingsprogram för hur svenskan ska förbättras och synas inom sjukvårdsdistriktet.

Läs följande artikel