Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023

Svenska folkpartiet i Österbotten nominerade kandidater till riksdagsvalet 2023 på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd.

– Inför valet 2019 var målsättningen att vinna tillbaka det fjärde mandatet, vilket vi gjorde. Vi fick in fyra mycket kompetenta och motiverade riksdagsledamöter. Men varje val börjar från rent bord. Ingen kan gå i samma fotspår som senast och garantera att vi når samma resultat. Vi behöver därför ha en bred kandidatbukett som kan nå nya väljare, som kan säkra tidigare röster och som kan ta oss ett steg längre än senast, säger Sven Jerkku, som är ordförande för den grupp som ansvarar för att bereda nomineringen till riksdagsvalet. 

Svenska folkpartiet i Österbotten kommer att gå till val med full kandidatlista. På kretsmötet nominerades de sex första kandidaterna. 

Dessa kandidater är:

Anna-Maja Henriksson

Anders Norrback

Mikko Ollikainen

Joacim Sandbacka

Sari Somppi

Joakim Strand

Henrik Antfolk ny ordförande för SFP i Österbotten

Svenska folkpartiet i Österbotten har på sitt kretsmöte den 9 april 2022 i Lappfjärd valt ny styrelse och presidium. Henrik Antfolk från Kristinestad valdes till ny kretsordförande. Till vice ordföranden valdes Carola Bengs Lattunen från Malax och Mikael Lindvall från Nykarleby.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland stöder riksdagsledamot Sandra Bergqvists mycket kritiska syn på förslaget till fastighetsskattereform

Enligt regeringsprogrammet ska en "fastighetsskattereform genomföras som bättre än nu beaktar markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde." De föreslagna ändringarna gäller hur beskattningsvärdet ska beräknas. Som för närvarande påverkas en fastighets beskattningsbara värde av bland annat markens användningsändamål, byggrätt, läge, trafikförbindelser, lämplighet för byggändamål och kommunalteknik, men priserna och priszonerna ska uppdateras. Dessutom föreslås det en höjning av det beskattningsbara värdet på obebyggda tomter också på glesbygden.

Läs följande artikel