SFP i Helsingfors: Försvaga inte den svenskspråkiga utbildningen

Helsingfors förbereder en förnyelse av sitt ledningssystem och sin organisation. I samband med det har överborgmästare Jussi Pajunen bland annat föreslagit att den svenska skoladministrationen ska bli en del av den finska.

– Vi accepterar inte att Helsingfors, som vårt lands huvudstad, tummar på traditionen att utbildningsfrågor ur ett språkligt hänseende ska ha en viss autonomi. Utbildningen är central för att Helsingfors och Finland även i framtiden är tvåspråkigt, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin, kretsordförande för SFP i Helsingfors.

– Helsingfors är på väg i fel riktning i denna fråga. Svenska Finlands Folkting har föreslagit att det vid Undervisnings- och kulturministeriet upprättas en skild svensk enhet för den svenskspråkiga utbildningen och likaså borde det inom Helsingfors stads administration finnas en skild svensk enhet. Vi ser därför att Marcus Rantalas strävan efter en egen svenskspråkig serviceenhet är ett måste, säger Oscar Ohlis vice kretsordförande för SFP i Helsingfors

Tilläggsinformation: Silja Borgarsdóttir Sandelin, kretsordförande, 050 366 8291

                                Oscar Ohlis, vice kretsordförande, 050 345 8973

Nu börjar ordförandedebatterna!

Kandidaterna i vårens ordförandeval, riksdagsledamot Anders Adlercreutz, riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson och Svensk Ungdoms förbundsordförande Ida Schauman beger sig ut på turné.

Läs föregående artikel

Skamligt att tagande i förvar av barn fortfarande inte förbjuds

Riksdagsledamot Eva Biaudet är bestört över att inrikesministeriet inte tänker förbjuda tagande i förvar av barn.

Läs följande artikel