Skamligt att tagande i förvar av barn fortfarande inte förbjuds

Riksdagsledamot Eva Biaudet är bestört över att inrikesministeriet inte tänker förbjuda tagande i förvar av barn.

– Jag är ytterst besviken över att tagande i förvar av barn fortsättningsvis inte förbjuds. Tagande i förvar handlar alltid om en åtgärd som kraftigt inskränker de grundläggande rättigheterna, och borde även för vuxnas del endast användas som en sista åtgärd. Tagande i förvar av minderåriga borde absolut förbjudas. Det är inhumant att behandla barn som om de gjort sig skyldiga till ett brott, säger Biaudet.

Inrikesministeriet har berett ett utkast till regeringsproposition om alternativ till tagande i förvar av utlänningar. Utkastet innehåller inte ett förbud mot tagande i förvar av barn. Förbjudandet av förvarstagande av minderåriga är ett av UNHCR:s huvudteman gällande tagande i förvar.

– Tagande i förvar är på många sätt skadligt för barnen. Forskning visar att förvarstagande bland annat kan förorsaka psykisk ohälsa, utvecklingsproblem samt sömn- och ätstörningar hos minderåriga. Det är skamligt att man i en rättsstat som Finland tillåter att tagande i förvar av minderåriga fortsätter, säger Biaudet.

Under förra valperioden förbjöds tagande i förvar av alla under 15-åriga. Som en följd av SFP:s krav gav statsrådet i samband med godkännandet av regeringspropositionen ett uttalande enligt vilken statsrådets målsättning är att avskaffa åldersgränsen på 15 år och att utvidga förbudet mot tagande i förvar till att gälla alla de minderåriga som ska avlägsnas ur landet och som kommit ensamma till landet.

SFP i Helsingfors: Försvaga inte den svenskspråkiga utbildningen

Helsingfors förbereder en förnyelse av sitt ledningssystem och sin organisation. I samband med det har överborgmästare Jussi Pajunen bland annat föreslagit att den svenska skoladministrationen ska bli en del av den finska.

Läs föregående artikel

Regionen Österbotten är ett framgångskoncept för hela Finland

- När jag nu under min österbottniska cykelturné möter företagare, lokalpolitiker och medborgare slås jag igen av den självkänsla, positivitet och företagsamhet som råder i Österbotten.

Läs följande artikel