SFP i Helsingfors godkände budgetsämjan: tryggar servicen, tillväxt och en ekonomiskt hållbar och långsiktig linje

Svenska folkpartiets stadsfullmäktigegrupp godkände på sitt möte på onsdagen uppgörelsen med samlingspartiet, de gröna och socialdemokraterna om nästa års budget i Helsingfors.

SFP:s förhandlare, gruppordförande Björn Månsson och stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala, betonar att de tillägg som gjordes i borgmästarens budgetförslag tryggar både servicen för helsingforsarna och en fortsatt hög investeringstakt som bäddar för stadens tillväxt. Samtidigt var det viktigt för SFP att budgeten är ekonomiskt hållbar och långsiktig i dessa osäkra tider och att skatterna hålls på nuvarande nivå.

För social- och hälsovården lades 30 miljoner till, för att bl.a. förbättra hälsostationernas service och servicen för de äldre. Dessutom kom man överens om att fortsatta kostnader för coronaepidemin vid behov utanför budgetens ram kan finansieras med överskridningsrättigheter. 

Sektorn för småbarnsfostran och utbildning får 22 miljoner till, bl.a. för att trygga det nuvarande språkprogrammet, som hade hotats av sparåtgärder. Avtalet mellan de fyra partierna tryggar också att bl.a. Kottby grundskola får sitt nödvändiga nybygge enligt den planerade tidtabellen, och inte skjuts upp med ett par år såsom borgmästaren hade tänkt sig. Vidare godkändes SFP:s förslag om att Arbis ställning tryggas som det svenska fria bildningsarbetets hemvist och en träffpunkt.

Till investeringsbudgeten lades sammanlagt 35 miljoner till. Förutom att skolor och daghem renoveras ska metrostationer och simhallar förnyas och planeringen av spårvägen mellan Böle och Fiskehamnen inledas.

Biaudet: Säkerhetspolitik med bred agenda

Finland lägger stark tonvikt vid att aktivt främja de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och jämställdheten i sin säkerhetspolitik. Det betonade riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i riksdagens behandling av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse på onsdagen.

Läs föregående artikel

SFP i Esbo nominerade nya kommunalvalskandidater

SFP i Esbo nominerade på onsdagen nya kommunalvalskandidater. De nya kandidaterna är Karin Cederlöf, Julia Hellsten, Linda Sederholm och Christian Thibault.

Läs följande artikel