SFP i Helsingfors: Låt elevvården vara kvar under bildningssektorn!

Planeringen kring den omfattande social- och hälsovårdsreformen fortskrider och SFP i Helsingfors ställer sig kritiskt till placeringen av elevvården under social- och hälsovårdssektorn istället för att hålla den kvar i bildningssektorns regi.

-Vi har arbetet konsekvent för att elevvården skall stanna kvar inom bildningssektorn och inte flyttar över till social- och hälsovårdsväsendet, så som det nu är förslaget. För de svenska eleverna är det oerhört viktigt att elevvården hålls kvar i de svenska skolorna. Vi behöver den här typen av koncentration av servicen för att kunna garantera att eleverna får den hjälp de behöver på sitt modersmål, säger Martina Harms-Aalto, ordförande i svenska skolsektionen.  

 -Det här är inte heller endast en språkfråga utan det är frågan om vilken typs service det är i praktiken. Elevvården i skolorna är en lågtröskelverksamhet och i många fall är det frågan om preventiv vård för de ungas välmående. Skolkuratorerna och -psykologerna är en självklar del av elevernas vardag i skolan och vi vill under inga omständigheter försvåra tillgången till den här typens tjänster för unga, säger SFP:s vice ordförande och stadsfullmäktigemedlem Silja Borgarsdóttir Sandelin.

SFP i Egentliga Finland: En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste

SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav infrastruktur är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om infrastruktur:

Läs föregående artikel

SFP i Åbo har fått nog och kräver omedelbara åtgärder av Åbo stad

Åbo stad klarar inte för tillfället av att erbjuda ändamålsenliga och friska lokaler för de svenskspråkiga barnen.  Nästan 40 % av de svenskspråkiga barnen inom småbarnspedagogiken är placerade i tillfälliga utrymmen som nästan alla är olämpliga för verksamheten eller skadliga för hälsan.

Läs följande artikel