SFP i Åbo har fått nog och kräver omedelbara åtgärder av Åbo stad

Åbo stad klarar inte för tillfället av att erbjuda ändamålsenliga och friska lokaler för de svenskspråkiga barnen.  Nästan 40 % av de svenskspråkiga barnen inom småbarnspedagogiken är placerade i tillfälliga utrymmen som nästan alla är olämpliga för verksamheten eller skadliga för hälsan.

– Enligt kommunallagen har staden en skyldighet att främja invånarnas välmående och hälsa. Nu är måttet rågat och vi kräver omedelbara åtgärder av Åbo stad så att olämpliga och hälsovådliga utrymmena inte skadar våra barn, säger Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo.

SFP i Åbo vill att Åbo stad vidtar följande åtgärder:

  • Ändamålsenliga och friska lokaler erbjuds för de svenskspråkiga barnen och personalen inom småbarnspedagogiken.
  • Staden omedelbart inleder planeringen av ett nytt svenskt daghem i centrum. De svenska årskullarna växer under de kommande åren och därtill bidrar inflyttningen till ett ökat behov.
  • Staden ska erbjuda kommunal dagvård för 70 % av de svenska barnen som stadsfullmäktige fattat beslut om. Staden förlitar sig på privat dagvård i högre grad inom den svenska verksamheten och den orättvisan bör åtgärdas.
  • Staden gör en helhetsutredning över kommande utrymmesbehov på lång sikt, baserat på befolkningsutvecklingen.

Svenska folkpartiet i Åbo har polisanmält Åbo stad för att staden missköter uppgiften att erbjuda trygg basservice åt svenskspråkiga barn.

Tilläggsuppgifter:
Anna-Karin Tötterman, ordförande för SFP i Åbo, tfn. 050 5892 445

SFP i Helsingfors: Låt elevvården vara kvar under bildningssektorn!

Planeringen kring den omfattande social- och hälsovårdsreformen fortskrider och SFP i Helsingfors ställer sig kritiskt till placeringen av elevvården under social- och hälsovårdssektorn istället för att hålla den kvar i bildningssektorns regi.

Läs föregående artikel

Henriksson: Jag gläds över att Svenska Teaterns finansiering och ställning som svenskspråkig nationalscen nu tryggas!

Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och har länge i praktiken haft ställning som den svenskspråkiga nationalscenen.

Läs följande artikel