Vården nära dig och personligt bemötande

Det ska vara tryggt att leva i Finland, under livets alla skeden. Enligt SFP är det viktigt att man får den hjälp och vård man behöver när man blir äldre. Hemvården och hemsjukvården ska fungera och olika stödboenden ska finnas tillgängliga till rimligt pris. Riksdagsvalskandidat Johanna Holmäng betonar vikten av att äldre också får sin röst hörd.

– Respekten för äldre är generellt sett hög men man har liten politisk påverkan trots sin stora andel av befolkningen. Omsorg handlar om att se, umgås och hjälpa varandra. Det är därför upp till samhället att ställa upp om det ska bli en förändring. SFP är ett parti som värnar om äldres välmående, inflytande och trygghet. Vi jobbar långsiktigt och ihärdigt, säger Holmäng.

Holmäng poängterar att vården måste finnas nära och att man måste få ett personligt bemötande. Hon anser det vara viktigt att man får prata med en människa när man ringer för att fråga råd eller för att boka en tid. Hon understryker även att kontakten mellan de äldre, vården och olika stödboenden måste fungera smidigt.

– Det bör bli enklare för tredje sektorn men även för medmänniskor att lätt ta kontakt med boenden eller hemvården för att ordna med besök. I skolorna har vi numera ”skolfarmor och skolmorfar” – varför inte införa samma koncept inom äldrevården och på våra gemenskapsboenden? Personer skulle direkt kunna anmäla sig till enheten och komma överens med personalen om när de kommer på besök för att delta i vården av de som bor där eller bara umgås med dem, säger Holmäng.

– Den åldrande människan ska kunna fortsätta att leva sitt liv utifrån den hon eller han är och utan att behöva göra avkall på sin identitet, tillägger Holmäng.

SFP i Helsingfors nominerar kandidater

Svenska folkpartiet i Helsingfors nominerade under torsdagskvällen fyra nya kandidater inför riksdagsvalet 2023. Henrika Franck, Anna Hultin, Juha Hurme och Marcus Rantala.

Läs föregående artikel

Wickström: Närtågstrafik längs Kustbanan får understöd av Traficom

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds över Traficoms nya rapport som slår fast att kustbanan och specifikt sträckan mellan Helsingfors och Hangö hör till ett av de bansträckor med den bästa potentialen för närtågstrafik.

Läs följande artikel