SFP i Helsingfors prioriterar social- och hälsovård i stadsbudgeten

Hemvården av äldre, färdtjänsten, elevvården och annat stöd till unga som hotas av utslagning är några av SFP:s prioriteringar inför de förhandlingar om Helsingfors stads budget, som inleds nästa vecka.

SFP i Helsingfors prioriterar social- och hälsovård i stadsbudgeten Hemvården av äldre, färdtjänsten, elevvården och annat stöd till unga som hotas av utslagning är några av SFP:s prioriteringar inför de förhandlingar om Helsingfors stads budget, som inleds nästa vecka. SFP:s fullmäktigegrupp möttes på torsdagen för att dra upp sina riktlinjer inför budgetförhandlingarna. Enligt gruppordförande Björn Månsson var gruppen nöjd med de tilläggssatsningar som föreslås på utbildning och småbarnspedagogik, men vill öronmärka tilläggspengar för bland annat elevvården.

– Gruppen välkomnar också satsningen på att i snabb takt reparera skolor och daghem som drabbats av inneluftsproblem. De största behoven av tilläggsresurser finns däremot inom social- och hälsovården. Det gäller inte minst hemvården av de äldre, men SFP vill också utöka den rätt till färdtjänst som tyvärr skars ned för några år sedan, säger Månsson.

– SFP anser att dessa motiverade satsningar och en sänkning av kommunalskatten kan kombineras, då det ekonomiska läget för Helsingfors är bra och skatteintäkterna som helhet ökar. En sänkt skatt vore motiverad med tanke på de annars höga levnadskostnaderna i Helsingfors, men vi måste också se till att ingen drabbas av sämre kommunal service.

Tilläggsinformation: Björn Månsson, 040 545 0470

Dan Ekholm ny presschef för SFP

Svenska folkpartiet har utsett Dan Ekholm till ny presschef.

Läs föregående artikel

Henriksson: Sjukhuscentraliseringen bör läggas på is

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen avbryter verkställandet av hälsovårdslagens paragraf som centraliserar sjukhusens verksamhet.

Läs följande artikel