SFP i Helsingfors: SFP tillfreds med Helsingforsbudgeten

SFP:s stadsfullmäktigegrupp har godkänt resultatet av helgens budgetförhandlingar i Helsingfors. Än en gång har konsensus fungerat, då alla stadsstyrelsegrupper är med om uppgörelsen, fastslår gruppordföranden Björn Månsson och vice gruppordföranden Silja Borgarsdóttir Sandelin, vilka företrädde SFP i förhandlingarna.

Sammanlagt lade förhandlarna till cirka 40 miljoner euro till borgmästarens förslag. Dessutom görs en omdisposition så att social- och hälsovården får 31 miljoner mer, undervisningen och småbarnsfostran 8, kulturen och fritiden 3,3 och stadsmiljösektorn 1,5 miljoner.

Det var särskilt angeläget att höja anslagen för social- och hälsovården, eftersom kostnaderna för bl.a. barnskydd, handikappservice och tjänster för de äldre skjuter i höjden, säger Björn Månsson. Samtidigt kunde vi öka anslagen för utbildningssektorn, och hoppas försnabba skolreparationer. Dessutom hör personalrekrytering till sektorns prioriteringar.

SFP lyckades i förhandlingarna få igenom att Svenska teaterns ställning utreds då teatern i enlighet med regeringsprogrammet får status av nationalscen, konstaterar Silja Borgársdottir Sandelin. Dessutom kom vi överens om att anslagen för det svenska kulturutbudet inte får minskas.

Bland investeringstilläggen välkomnar Borgarsdóttir Sandelin särskilt pengarna till en konstisbana på Johannesplan och investeringarna i solenergi.

Bland övriga SFP-framgångar återfinns ett samarbete med tredje sektorn då det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga, vilket på svenskt håll handlar om Folkhälsan. För att minska trycket på barnskyddsåtgärder krävs det mer preventiva insatser för barn och deras familjer.

Allt som allt blev budgetförslaget nu mer socialt inriktat och hållbart, konstaterar SFP-förhandlarna Månsson och Borgarsdóttir Sandelin.

Företagsfrågornas försvarare

Anna-Karin Tötterman leder SFP:s ­färska företagsnätverk – ett nätverk som ska ge utlopp för den erfarenhet och den sakkunskap som finns på fältet och omsätta den i goda idéer och en företagarvänlig politik.

Läs föregående artikel

”Vi kan skapa en förändring tillsammans”

De nordiska ­länderna är ­Finlands trygghet i en ­turbulent tid, ­säger ­ministern för nordiskt ­samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Läs följande artikel