SFP i Helsingfors valde ny styrelse

Pressmeddelande 25.4.2017 Publiceringsfritt genast

På SFP i Helsingfors kretsmöte lördagen den 22.4 som hölls i Grundskolan Norsen var bland annat kommunalvalet på agendan. SFP:s nya förtroendevalda i fullmäktigen Eva Biaudet, Marcus Rantala, Björn Månsson, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Jörn Donner var på plats för att tillsammans med kretsen diskutera hur framtidens Helsingfors skall se ut. Gruppen poängterade att då man jämför Helsingfors är det viktigt att se staden ur ett vidare geografiskt perspektiv, inte endast ur ett finländskt. Helsingfors måste vara konkurrenskraftigt och kunna tillgodose alla sina invånares varierande behov.

Kretsmötet valde även ny styrelse för 2017-2018. Kretsordförande Cecilia Ehrnrooth, som svingat ordförandeklubban sedan augusti 2016 omvaldes till kretsordförande.

– Jag är väldigt glad över det förnyade förtroendet. Kommunalvalet visade att stödet för SFP ökat och att det finns en stor efterfrågan på den politik vi för. SFP i Helsingfors kommer att fortsätta arbeta i samma riktning och stärka dialogen både lokalt och med våra förtroendevalda. Vi vill vara ännu mera lyhörda och involverande, så vi tillsammans kan påverka de ärenden som är aktuella inom Helsingfors, säger Ehrnrooth.

Nya viceordförande i Helsingfors krets valdes Ann-Louise Laaksonen och Wilhelm von Nandelstadh. De andra styrelsemedlemmarna är Björn Bonsdorff, Peter Hackman, Joakim Horsma, Runa Ismark, Karin Palmén, Marit Råman, Niklas Rönnberg, Paul Taimitarha, Karin Toyoda och Tove Ørsted. Till suppleantplatserna valdes Päivikki Ahonen, Veronica Hertzberg, Oscar Ohlis, Lotta Keskinen, Calle von Knorring och Magnus Thorolf Nyström. ’

SFP i Helsingfors kretsmöte hålls varje år före utgången av april.

Tilläggsinformation: Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande, cecilia.ehrnrooth@sfp.fi

                                 Anna Strömberg, kontaktchef, anna.stromberg@sfp.fi

Skarvproblemet måste lösas nu!

- Nu är det hög tid att snabbt få till stånd en åtgärdsplan för skarven där man bestämmer godtagbara mängder skarv på vissa inringade områden.

Läs föregående artikel

Utred flytt av förlossningarna till Borgå

- Idag har vi nåtts av nyheten att utrymmena vid Barnmorskeinstitutet är mögeldrabbade och bör tas ur funktion. Det är en sorlig nyhet och många har drabbats av hälsoproblem, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Läs följande artikel