SFP i Nyland lanserade sina valprogram

SFP i Nyland har lanserat sina områdesspecifika valprogram för välfärdsområdesvalet.

– Vi vill arbeta för en högklassig vård nära patienten, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors. Du ska få service på ditt modersmål, svenska eller finska, och för att detta ska realiseras i praktiken behövs satsningar på rekryteringen av både svensk- och finskspråkig personal.

Den nyländska särlösningen, vilken innebär att social- och hälsovården och räddningsväsendet ordnas av fyra självstyrande områden och Helsingfors stad, betyder att ett gott samarbete mellan välfärdsområdena och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS är helt väsentligt.

– Också sjukhusen i Nyland, till exempel Raseborgs sjukhus och Borgå sjukhus, spelar en viktig roll. SFP vill att sjukhusen ska utvecklas, inte avvecklas, påpekar Lönnfors.

SFP i Nyland tar ställning för individen i sina valprogram.

– I denna social- och hälsovårdsreform, och i de ändringar som välfärdsområdesvalet resulterar i, ska vi inte glömma bort den enskilda människan. SFP vill arbeta för en bättre arbetshälsa bland personalen, och för att både personal och invånare inkluderas i utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Lönnfors.

– För oss är det viktigt att individen får den bästa möjliga vården i livets alla skeden – ung som gammal. Vi lyfter även upp behovet av fungerande social- och psykvårdstjänster, bättre samarbete mellan olika aktörer inom missbrukarvården, och att personer som använder funktionshinderservicen inte ska påverkas av hur administrationen ordnas i framtiden, fortsätter hon.

I välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022 röstar man förutom om vård och omsorg också om räddningsväsendets tjänster.

– En jämlik tillgång till räddningstjänster i hela Nyland och tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna är avgörande för vår trygghet. Också avtalsbrandkårernas och den frivilliga sjöräddningens verksamhetsförutsättningar måste stärkas, avslutar Lönnfors.

 

SFP i Nylands valprogram inför välfärdsområdesvalet:

Västra Nyland

Östra Nyland

Vanda och Kervo

Mellersta Nyland

Henriksson svarar Saarikko: Budgetramen ska hålla


Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson tycker det är trist att se sina partiledarkolleger gnabbas i offentligheten.

Läs föregående artikel

Anders Norrback vald till ordförande för centralförbundet för Fiskerihushållning


Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har valts till ny ordförande för Centralförbundet för Fiskerihushållning vid förbundets representantmöte i Helsingfors den 22.11.2021.

Läs följande artikel